Lintutietoa Oulun seudulta

Oulun seudulla on useita lintutorneja erilaisilla paikoilla. Esimerkiksi Liminganlahden tornit ovat maankuuluja ja helppoja saavuttaa. Karttatieltä voit katsoa, missä sinua lähimmät Oulun seudun lintutornit ja -lavat sijaitsevat. 

Tylli komeilee lintutornioppaan kannessa.

Lisätietoa Oulun seudun lintutorneista sekä niiden sijainnista, pääsystä ja varustelusta lintutietoineen voit lukea myös lintutorniesitteestä (pdf) / birdwatching towers of Oulu (pdf).

Tiira.fi -sivustolta löydät uusimmat mielenkiintoiset lintuhavainnot Pohjois-Pohjanmaan alueelta.

Linnunpönttö on hyvä huoltaa pakkasella.

Pöntön teko ja ripustaminen

Linnunpöntön voi ripustaa omalla maalla (esim. omakotitalon tai kesämökin tontilla) sijaitsevaan puuhun. Asunto-osakeyhtiössä asiasta on syytä kysyä isännöitsijältä. Linnunpönttöjen ripustaminen ei ole jokamiehenoikeus. Mikäli haluaa ripustaa pöntön muualle, on aina kysyttävä maanomistajan lupa. 

Kaikki tarvittava pönttöjä koskeva tieto on koottu YLEn Miljoona linnunpönttöä -kampanjan nettisivulle.

Myös BirdLife Suomen pönttösivuilta löytyy hyviä ohjeita linnunpönttöjen rakentamiseen, ripustamiseen ja huoltoon.

Pönttöjen ripustaminen

Lue ohjeet linnunpöntön ripustamiseen:

 • pönttöjä ei saa naulata puuhun, vaan ne tulee kiinnittää rungon ympäri vahvalla narulla tai muovipäällysteisellä metallilangalla, tai sitoa vahvoihin oksiin,
 • vuosittain on tarkistettava, etteivät sidokset ala kuristaa puuta, ja huolehdittava pöntön kunnosta sekä puhtaudesta,
 • pöntöt tulee poistaa, kun ne lahoavat tai muuten rikkoontuvat,
 • luvan saajan tulee poistaa tai poistattaa pöntöt, mikäli ei pysty niitä enää itse huoltamaan esim. paikkakunnalta muuton takia,
 • pönttöjen sijoittelu ei saa olla esteenä alueen muulle käytölle tai metsänhoitotöille; pönttöpuut pyritään säästämään, mutta osa saattaa rikkoontua,
 • kaupunki tai metsänhoitotyön tekevä urakoitsija ei korvaa metsänhoitotöiden yhteydessä mahdollisesti rikkoontuneita pönttöjä,
 • pöntöt on kerättävä pois lupa-ajan päättymisen jälkeen tai, mikäli toimintaa halutaan jatkaa, tulee hakea uusi lupa.

Pönttöjen sijoittamisluvat

Yksittäisen linnunpöntön voi ripustaa kaupungin omistamalle metsämaalle, kunhan noudattaa yllä olevia ehtoja. Useamman pöntön (yli viisi) laittamiseen tarvitaan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen maa ja mittaus -yksikön lupa. Rakennetulle puistoalueelle ei pönttöjä saa laittaa ilman lupaa. 

Voit hakea lupaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitse asiointipalvelussa kohta "Yleisten alueiden luvat".

 Sähköinen asiointipalvelu

Kaupunkilintuatlaskartoitus 1997-1999

Oulun kaupungin ympäristövirasto (nyk. Oulun seudun ympäristötoimi) toteutti vuosina 1997–1999 yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ry. kanssa Oulun kaupunkilintuatlaksen, jossa selvitettiin Oulun kaupungin alueella pesivien lintulajien levinneisyys ja lukumäärä.

Atlastyön tulokset on työstetty kirjaksi Oulun pesimälinnusto (2004).

Lintuatlaskartoituksen 1997-1999 tulokset (vanhat nettisivut).

Valtakunnallinen 3. lintuatlas 2006-2010. Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö.

Hietasaaren Rantakurvin lintutorni kevättalvella.

Rantakurvin lintutorni Oulun Hietasaaressa. 

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.