Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset 

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupia ja ilmoituksia. Johtokunta on siirtänyt osassa lupa- ja ilmoitusasioissa päätösvallan viranhaltijoille.

Ympäristötoimen toimialueeseen kuuluvat Oulun kaupunki sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Alta näet Oulun seudun ympäristötoimen käsittelemät luvat ja ilmoitukset:

Oulun seudun ympäristötoimen ja sen johtokunnan käsittelemistä luvista ja ilmoituksista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Osan ympäristönsuojelulain mukaisista luvista ja ilmoituksista käsittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa, ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista. Lue lisää ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittamisesta (ymparisto.fi)

Sähköinen asiointi- ja lupapalvelu - ePermit

Oulun seudun ympäristötoimessa on käytössä sähköinen asiointi- ja lupapalvelu. Voit tehdä useimmat ympäristönsuojelun hakemukset ja ilmoitukset sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi ei ole vielä mahdollista esimerkiksi ympäristöluvan ja yhteisluvan (maa-aines- ja ympäristölupa) osalta. Palvelua kehitetään ja laajennetaan koko ajan.

Asiointipalvelussa voit valmistella ja jättää lupahakemuksen sähköisesti. Palvelun käyttöä varten sinun tulee luoda käyttäjätunnus palveluun. Asiointipalvelussa valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi ­­­– Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listasta haluttu lupa- tai ilmoitustyyppi. Voit olla yhteydessä ympäristötarkastajiin palvelun Ennakkokyselyt -osion avulla, ennen hakemuksen tai ilmoituksen jättämistä.

Suosittelemme sähköistä asiointia, jos se on hakemuksesi tai ilmoituksesi osalta mahdollista. Ympäristönsuojelun henkilökunta auttaa sinua tarvittaessa.

Sähköinen asiointipalvelu

Asiakirjojen toimittaminen kirjaamoon

Oulun seudun ympäristötoimeen osoitetut lupahakemukset ja ilmoitukset voi toimittaa myös osoitteeseen: 

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki

sähköposti kirjaamo(at)ouka.fi

Oulun kaupungin kirjaamon käyntiosoite on Kansankatu 55A
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

Olemme siirtymässä enenevässä määrin sähköiseen asiointiin, joten toimitattehan asiakirjat aina myös sähköisesti.

Lisätietoa

Maksut

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Ympäristönsuojelumääräykset

Tietosuojaseloste 

Henkilötietoja käsitellään ympäristönsuojeluviranomaiselle laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Tutustu ympäristönsuojelun asiakasrekisteriin (pdf)

Kuulutukset

Viralliset kuulutukset ja ilmoitukset

Valitse kuulutuslajiksi ympäristö ja paina Etsi. Mikäli kuulutuksessa on liitteitä, pääset katsomaan niitä painamalla oikeassa laidassa Liitteet -sarakkeessa olevaa numeroa. 

Ympäristönsuojelun neuvonta- ja palvelupuhelin

Ota yhteyttä ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu. 

Ympäristönsuojelun henkilökunnan yhteystiedot

Puhelin 

044 703 6790 (arkisin klo 9-15)

Sähköposti

ymparisto(at)ouka.fi (luetaan työpäivisin virka-aikana)

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.