Maaperä ja maa-ainesten otto

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoon liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos. Näitä ovat mm.

 • ottamislupahakemusten käsittely ja valmistelu johtokunnan päätettäväksi;
 • maa-ainesten ottamislupien valvonta;
 • kotitarveoton valvonta.

Pilaantunut maaperä

Oulun seudun ympäristötoimi on mukana pilaantuneen maaperän valvonnassa, antaa lausuntoja pilaantuneita maa-alueita koskevista ilmoituksista ja luvista sekä neuvoo niitä koskevissa asioissa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.