Meluilmoitus Meluilmoitus

Syyskuun alusta 2014 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki tuo muutoksia erityisen häiritsevästä ulkona tapahtuvasta tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen (ns. meluilmoitus) käsittelyyn. Ympäristötoimen toimialueella merkittävin niistä on, että ilmoitus on tehtävä aina viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Tilapäistä meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on antanut asiassa päätöksen. Päätöksestä peritään maksu.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä 30 vrk ennen sen alkamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Merkittävien tapahtumien tai toimintojen osalta ilmoitus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelumääräysten mukaista. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Meluilmoitus tehdään valtakunnallisella lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Ilmoitus toimitetaan Oulun seudun ympäristötoimeen osoitteella:

Oulun  seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.