Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulaki edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä aina viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Tilapäistä meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on antanut asiassa päätöksen. Päätöksestä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä 30 vrk ennen sen alkamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Merkittävien tapahtumien tai toimintojen osalta ilmoitus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelumääräysten mukaista. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta.

Toimi näin

Tee meluilmoitus ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoituksen voi tehdä tapahtuman järjestäjä/muu toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse sähköisen asiointipalvelun etusivulta lupatyyppi Ympäristöluvat - Luo uusi - Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Meluilmoitus".

Meluilmoituksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun ilmoitus on siirretty ympäristötoimen tietojärjestelmään. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä. Ilmoituksen liitteet (esim. melumittaussuunnitelma, kartta häiriintyvistä kohteista) voidaan lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf).

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit myös toimittaa ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvän melu- ja tärinälomakkeen postitse tai sähköpostitse Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.