Meluilmoitus

Ympäristönsuojelulaki edellyttää meluilmoituksen tekemistä erityisen häiritsevästä tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus on tehtävä aina viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa. Tilapäistä meluhaittaa aiheuttavaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin viranomainen on antanut asiassa päätöksen. Päätöksestä peritään maksu.
 
Mikäli tapahtuma tai toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, on ilmoitus tehtävä 30 vrk ennen sen alkamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Merkittävien tapahtumien tai toimintojen osalta ilmoitus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin, jopa kuukausia ennen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli tilapäistä melua aiheuttava toiminta on ympäristönsuojelumääräysten mukaista. Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta.
 
Meluilmoitus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta tai  valtakunnallisella lomakkeella.
 

Meluilmoituksen jättäminen asiointipalvelun kautta


Meluilmoitus voidaan täyttää ja jättää asiointipalvelussa sähköisesti ympäristötoimen käsiteltäväksi. Ilmoituksen täyttää tapahtuman järjestäjä/muu toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse sähköisen asiointipalvelun etusivulta lupatyyppi ympäristöluvat.

 
Meluilmoituksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun ilmoitus on siirretty ympäristötoimen tietojärjestelmään. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen ilmoituksen jättämistä. 
 
Ilmoituksen liitteet (esim. melumittaussuunnitelma, kartta häiriintyvistä kohteista) voidaan lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf).

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.
Meluilmoitus sähköiseen asiointipalveluun

Meluilmoitus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta

Ilmoituksen voi toimittaa myös valtakunnallisella lomakkeella Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun  seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.