In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Metsien hoito ja polttopuupalstat Metsien hoito ja polttopuupalstat

Oulun kaupunki omistaa metsätalousmaata n. 21 500 ha, josta Oulun alueella sijaitsee 20 890 ha ja Utajärvellä, Juorkunassa 610 ha.

Metsä- ja suoluontoa on suojeltu n. 1 948 ha:n alalla, joka on n. 9 % metsätalousmaan pinta-alasta. Suurin suojeltu metsäalue, n. 750 ha sijaitsee Sanginjoen ulkometsän itäosassa. Suojelupinta-alassa on mukana metsälain mukaiset arvokkaat elinympärisöt. Suojelualueilla on puustoa n. 160 000 m3.

Oulun kaupungin metsissä on puuta n. 1,8 milj. m3. Metsistä tuotetaan puutavaraa tehtaille ja sahoille vuosittain n. 40 000 m3. Tämän lisäksi kaupunkialueelta kerätyt hakkuutähteet menevät energiakäyttöön lämpövoimalaitoksille, lähinnä Toppilaan. Osa risuista haketetaan kaupungin puistojen kukkapenkeille ja pensasryhmille katemateriaaliksi. 

Kaupungilla on metsien hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2011–2020, jossa inventoitujen puustotietojen lisäksi on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle.

Metsiä hoidetaan kestävän käytön periaatteella harvennus- ja uudistushakkuin. Muita metsänhoitotyölajeja ovat puiden istutus tai kylvö ja niihin liittyvä maanmuokkaus sekä taimikonhoito, kunnostusojitukset ja metsäautoteiden kunnossapito.

Metsien hoitoa ohjaavat metsä- ja luonnonsuojelulait, hyvän metsänhoidon suositukset sekä PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit.

Oulun kaupungin metsistä noin 4 290 ha sijaitsee asemakaava-alueella, jossa metsien hoidossa korostuvat virkistys-, suoja-, maisema- ja turvallisuusnäkökohdat. 

Taajama-alueilla metsien käsittelyyn johtavia syitä ovat mm.

  • puuston kunto ja hoidon tarve; ylitiheys ym. => hoidon tavoitteena on kasvukunnon säilyttäminen ja monipuolinen metsäluonto

  • asukkaiden tarpeet ja toiveet

  • vesoittuminen, pajukot

  • myrskytuhojen korjuu.

Puuston hoito yksityisellä ja vuokratontilla (pdf)

Vuokratonttien, joiden puusto kuuluu vuokraoikeuteen, sekä yksityisomistuksessa olevien tonttien puuston hoidosta ja kustannuksista vastaa vuokraaja tai maanomistaja. Puun kaatoon tarvitaan aina maisematyölupa ja puut kuuluvat tontin vuokraajalle/omistajalle. Tontin vuokraaja/omistaja voi kaatoluvan saatuaan suorittaa puuston kaato- ja muut hoitotoimenpiteet omatoimisesti, tilaamansa yrittäjän toimesta tai tilata työn Oulun teknisestä liikelaitoksesta.

Voit antaa palautetta koskien puuston hoitoa, metsien siisteyttä kaupungin lähimetsissä

Metsänhoitotiedotteet / Myytävät polttopuupalstat

Vuoden 2017 kuluessa polttopuupalstojen myynti toteutetaan e-varauspalveluna. Palvelun avautumisesta ilmoitetaan tällä sivustolla. Palvelu saatanee käyttöön kevään 2017 aikana.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin vaihde work 08 558 410
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.