Moottorikelkkareitin perustaminen

Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta.

Moottorikelkkailureittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa.

Moottorikelkkailureitti voidaan perustaa riippumatta maa-alueen tai vesialueen omistajan tai haltijan suostumuksesta, jos reitin perustaminen on tarpeen yleisen kulkuyhteyden luomiseksi tai yleisen virkistyskäytön kannalta eikä reitistä aiheudu maa-alueen omistajalle tai haltijalle eikä poronhoidolle huomattavaa haittaa.

Mikäli reitin pitäjä vaihtuu, tarvitaan siihen ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyntä.

Toimi näin

Toimita vapaamuotoinen hakemus reittisuunnitelmasta Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Huomioi reittisuunnitelmassa:

 • Osoita reitin kulun ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin, että ne voidaan tarvittaessa merkitä maastoon suunnitelman perusteella.
 • Mainitse suunnitelmassa myös ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan. 
 • Liitä mukaan myös muut reitin perustamiseen ja pitämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot sekä riittävän tarkka reitin kulkua osoittava kartta.

Muualla verkossa

Maastoliikennelaki 1710/1995 (Finlex) 

Retkikarttapalvelun moottorikelkkailureitit ja -urat (Metsähallitus)

Suomen moottorikelkkareitit ja -urat (kelkkareitit.fi)

 

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.