Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Talousjätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Käsittelyjärjestelmän on täytettävä tietyt vaatimukset puhdistustason suhteen, jotka saavutetaan eri menetelmillä riippuen mm. kiinteistön käyttöasteesta.

Perustason puhdistusvaatimuksista on mahdollista poiketa, mikäli jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee tehdä Oulun seudun ympäristötoimelle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli kiinteistön käyttö muuttuu tai jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, raukeaa poikkeamislupa heti. Tällöin kiinteistö tulee ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista, tulee käsittelyjärjestelmä kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Toimi näin

Täytä poikkeamislupahakemus ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Asiointipalvelussa valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyssä".

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Hakemuksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen käsittelymaksu 72 euroa/tunti (alv 0 %).

Voit toimittaa poikkeamishakemuksen liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Lomakkeet jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen

Poikkeamishakemuslomakkeen ja siihen liittyvät liitelomakkeet löydät sähköisestä asiointipalvelusta sekä alla olevien linkkien takaa.

Poikkeamishakemukseen on liitettävä aina mukaan asemapiirros, josta ilmenee kiinteistön rakennusten, jätevesien käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit sekä rajat ja talousvesikaivot. Jokaista jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma Jätevesijärjestelmän kuvaus eli Liite 2 -lomake.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.