Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tulee tehdä Oulun seudun ympäristötoimelle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Mahdollisuus poikkeamisesta myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.  

Mikäli kiinteistön käyttö tai jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, tulee kiinteistö ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista järjestelmä tulee kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää poikkeamislupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelussa valitaan kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyssä (ympäristövalvonta -otsikon alapuolella). Hakemuksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen käsittelymaksu 70 euroa/tunti (alv 0 %).

Sähköinen asiointipalvelu

Lomakkeet jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen

Poikkeamishakemukseen on liitettävä mukaan asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot. Jokaista jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma Liite 2 -lomake.

Poikkeamishakemuksen liitteineen voi toimittaa myös Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi

Muualla verkossa

Hajajätevesiasetus 157/2017 (Finlex)

Jätevesiasetus suojelee myös omaa pihapiiriä (Oulu-posti 4/19) 

Jätevesihanke.fi

Jätevesiuudistus - keitä se koskee? (Youtube)

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi? (ymparisto.fi)

Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä (ymparisto.fi)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.