Retkeilyrakenteet

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen maa- ja mittaus yksikön hallinnoimien luonto- ja retkeilykohteiden hoito ja käyttö vuosiksi 2019-2029. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kuvataan luontopolut/virkistysalueet  ja niiden retkeilyrakenteet kohteittain ja esitetään toimenpiteitä rakenteiden uusimiseen, korjauksiin tai purkuun.