Ruoppaus

Ruoppaukset ovat vesilain 3 luvun 3 §:n mukaan luvanvaraisia, jos ruopattavan massamäärän tilavuus ylittää 500 m3. Lupaa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Massamäärältään enintään 500 m3:n ruoppauksista tulee tehdä kirjallinen ilmoitus alueelliselle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Myös vesialueen niitoista tulee olla yhteydessä ennen niiden toteuttamista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

Muualla verkossa

Vesilaki 587/2011 (Finlex)

Ruoppaus (ymparisto.fi)

Rannan ruoppas ja ruoppausilmoitus (ymparisto.fi)

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.