Tiedotteet ilmanlaatu

18.3.2016

Kevään pölykausi alkanut

Kevään pölykausi on alkanut Oulussa. Katujen sulaminen on edennyt niin, että kuivan sään vallitessa liikenne voi nostaa ilmaan runsaasti katupölyä. Ennen, kuin keväistä katujen puhdistusta voidaan aloittaa, katujen pölyämistä vähennetään pölynsidonnalla. Pölypitoisuuksien kohotessa huomattavasti Tekninen liikelaitos kastelee katuja laimealla kalsiumkloridiliuoksella, joka pitää katujen pinnat kosteina useiden päivien ajan estäen näin pölyämistä. 

Katupöly voi aiheuttaa herkille hengitystiesairaille, erityisesti astmaatikoille ja pienille lapsille ärsytysoireita: nuhaa, yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa ja hengitysoireita. Lisätietoa

Katupölylle altistumista voi vähentää siirtymällä puhtaampaan ilmaan, esimerkiksi sisätiloihin ja välttämällä ulkoilua ja voimakasta rasitusta ulkoilmassa pölyisillä alueilla. Asunnon sisäilmaan kulkeutuvaa katupölyä voi vähentää tehokkailla tuloilman suodattimilla. Autoilija voi vähentää pölyämistä välttämällä pientareella ajoa.  

Oulun seudun ympäristötoimi seuraa pölypitoisuuksia jatkuvatoimisesti keskustan ja Pyykösjärven ilmanlaadun mittausasemilla. Mittaustuloksia voi seurata ajantasaisesti ympäristötoimen sivuilla tai sivustolla: http://www.ilmanlaatu.fi/