Vanhusten hoitoyksiköt - Ympäristöterveydenhuolto - Ympäristö ja luonto - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Vanhusten hoitoyksiköt Vanhusten hoitoyksiköt

Vanhainkotien ja sosiaalilainsäädännön mukaisten muiden laitosten ja tehostettujen palveluasumisen yksiköiden toiminnasta on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Oulun seudun ympäristötoimeen. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Terveystarkastaja tarkastaa tilojen soveltuvuuden kyseiseen toimintaan ennen tilan käyttöönottoa ja maksullisen päätöksen tekemistä. Tämän jälkeen toiminta tulee suunnitelmallisen valvonnan kohteeksi. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, esiintyykö tiloissa tai toiminnassa sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joista voi aiheutua asukkaille terveyshaittaa. Tarkastukseen voi liittyä myös elintarvikevalvontaa. Oulun seudun ympäristötoimi on laatinut perustamisohjeita tilojen suunnittelua varten.

Vanhainkoti, vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt, kehitysvammalaitos ja muut vastaavat yksiköt, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen: toiminnasta tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, josta peritään maksu.

Keittiö- ja ruoanvalmistustiloista, kuten jakelukeittiöistä, tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tehdään todistus ilmoittajalle.

Lainsäädäntöä

 • Terveydensuojelulaki 763/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Elintarvikelaki 23/2006

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.