Vesialueiden hoito

Oulun kaupunki omistaa vesialueita 6 500 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on n. 5 600 ha. Sisävesialueita on n. 900 ha. Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha, ja pienten järvien osuus yhteensä noin 390 ha. Oulun kaupungin omistamiin vesialueisiin kuuluvat seuraavat alueet:

 • Oulun kaupungin edustalla sijaitsevat merialueet Kempeleenlahdelta Letonniemeen sekä Hietakarin ja Kellonlahden vesialueet Haukiputaalla sekä Patelanselällä kaksi erillistä vesipalstaa
 • Oulujoki ja Sanginjoki Muhoksen kunnan rajalle saakka sekä pieni osa Kalimenojaa
 • Pyykösjärvi, Kuivasjärvi, Niilesjärvi, Valkiaisjärvi, Lylyjärvi, Isokankaanjärvi, Kinnulanjärvi, Kaitajärvi, Syväjärvi, Ahmasjärvi, Lämsänjärvi ja Haapajärvi
 • Mustalampi, Huutilampi, Suolampi, Sankilampi, Korpilampi, Pykälikönlampi ja Kalimenlampi.

 

Kaupungin tehtäviin omistamillaan vesialueilla kuuluu

 • vesistöjen tilan seuranta
 • tarvittavat vesistöjen kunnostustoimenpiteet
 • kalavesien hoito ja kalastuksen järjestäminen kestävän kehityksen periaatteella, sekä istutusvelvoitteiden vastaanotto ja valvonta
 • kalastuksenvalvonnan järjestäminen

Oulun kaupungin uuden ympäristöohjelman 2026 yhtenä päätavoitteena on monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila. Oulun kaupungin omistamien vesialueiden kunnostustoimenpiteitä toteutetaan laaditun kunnostusohjelman ja sen sisältämän prioriteettijärjestyksen mukaisesti.

Käynnissä olevat vesistöhankkeet

Oulun kaupunkivesien kunnostushanke

Kuivasjärven Kaijonlahden kunnostus

Kaupunginojan ja Juurusojan kunnostussuunnittelu

Vesialuekartta

Veneenlaskupaikat on merkitty vesialuekarttaan

Taskisenranta, Rajahauta, Raatti, Hollihaka, Laanilanranta, Värttö, Tarhurintie, Saarela, Juurusoja, Hietasaaren Vaakunakylä, (Toppilansaari). Lisäksi yksityisten ylläpitämiä veneenlaskupaikkoja ovat mm. OTPS:n ja Telakkasäätiön venepaikat Hietasaaressa.
 
 
 

Vainajien tuhkan sirottelu Oulun kaupungin vesialueelle

Lupaehdot

 • Sirottelupaikasta ei tule muodostua hautapaikkaa eikä siihen saa pystyttää pysyviä muistomerkkejä.  Veteen saa sirotella vain vainajan tuhkat. Tuhkausuurnia ei saa heittää veteen. Veteen saa sirotella vain ihmisen tuhkat.
 • Tuhkan käsittelyssä pitää toimia hautaustoimilain mukaisesti.
 • Tuhkansirottelutapahtuman turvallisuudesta vastaa aina sirottelija itse. Luvan vesialue on usein vaarallisen tuulinen ja tämä on syytä ottaa huomioon tilaisuutta suunniteltaessa.
 • Lupa on voimassa toistaiseksi, kaupungingeodeetin päätös 20.5.2019 § 122/2019.

Kartta vesialueen sirottelualueesta (pdf)