Vesialueiden hoito

Kaupungin tehtäviin omistamillaan vesialueilla kuuluu

  • tilata tarpeelliset vesistöjen kunnostussuunnitelmat
  • valvoa niiden toteuttamista
  • seurata vesistöjen tilaa
  • järjestää kalastuksen valvonta.

Oulun kaupunki omistaa vesialueita 6 500 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on n. 5 600 ha. Sisävesialueita on n. 900 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha, ja pienten järvien osuus yhteensä noin 390 ha. Ylikiimingistä Ahmasjärvi on kaupungin omistama. Merikosken voimalaitospatoon Oulujoen suussa tehty kalaporras valmistui v. 2003.

Vesialuekartta

Veneenlaskupaikat on merkitty vesialuekarttaan

Taskisenranta, Rajahauta, Raatti, Hollihaka, Laanilanranta, Värttö, Tarhurintie, Saarela, Juurusoja, Hietasaaren Vaakunakylä, (Toppilansaari). Lisäksi yksityisten ylläpitämiä veneenlaskupaikkoja ovat mm. OTPS:n ja Telakkasäätiön venepaikat Hietasaaressa.