Ympäristönsuojelu - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Yhteydenotot ensisijaisesti sen tarkastajan numeroon, jonka toimenkuvaan asia kuuluu.
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

Ympäristönsuojeluneuvonta ja -valvonta virka-aikana
p. 044 703 6790

Ympäristötoimen sähköpostia ymparisto(at)ouka.fi luetaan työpäivisin virka-aikana.

Ympäristönsuojelu - ennalta ehkäisyä ja viranomaistyötä Ympäristönsuojelu - ennalta ehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan sekä maa-ainesten oton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.

Ympäristönsuojeluyksikkö vastaa myös ympäristönsuojelun edistämisen koordinoinnista ja kehittämisestä.

Ympäristönsuojelulaki on uudistunut Ympäristönsuojelulaki on uudistunut

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)on muuttunut 1.9.2014.  Uudistuksen tavoitteena on mm. tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyjä. Ympäristöluvanvaraisuuden rajoja on tarkistettu ja luvan käsittelevien viranomaisten toimivaltarajoja on täsmennetty ja niistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta. Kokonaisuudessaan valvontaa suunnataan erityisesti sinne, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta.

Oulun seudun lintutornit -esiteUusi lintutorniesite on ilmestynyt.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ymparistonsuojelu