Lomakkeet

Hakiessasi lupaa asiointipalvelussa, et tarvitse varsinaista lupahakemuslomaketta tai RH-lomakkeita. Paperihakemukseen ne kuitenkin tarvitaan. Tästä kohdasta löydät myös muita lomakkeita ja liitteitä, joita lupahakemukseen voidaan tarvita. Tarvittavat selvitykset vaihtelevat lupakohtaisesti. Yleensä kyseiseen lupatyyppiin tarvittavat liitteet löydät lupahakemusta tehdessä asiointipalvelun Liitteet-välilehdeltä ja neuvoja saat rakennusvalvonnan lupavalmistelijoilta. 

Vastuuhenkilön hakemukset

Selvitykset lupahakemuksen liitteeksi