Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, muutostöihin ja korjaamiseen tarvitaan yleensä lupa. Jos olet epävarma tarvitseeko hankkeesi lupaa, kannattaa se aina varmistaa rakennusvalvonnasta kysymällä. Oulussa rakennusjärjestyksen § 54 mukaisesti osa toimenpiteistä on vapautettu luvan hakemisesta. Myös luvan hakemisesta vapautetuissa hankkeissa tulee noudattaa rakentamisen määräyksiä. 

Tarkemmat tiedot hakemukseen tarvittavista selvityksistä ja liitteistä löydät asiointipalvelusta aloittaessasi uuden lupahakemuksen. Suosittelemme aina olemaan yhteydessä rakennusvalvontaan ennen hankkeen suunnittelua, jotta lupavalmistelija voi antaa ohjausta ja neuvoja. Lue lisää Rakentamisen ohjaus -sivulta.

Määräykset ja ohjeet -sivulta löydät paljon tietoa rakentamisen eri aiheista.

Aloittamisoikeuden hakeminen

Hinnat

Lupahakemuksen liitteiden nimeäminen

Luvan hakeminen

Luvan lainvoimaisuusaika ja töiden aloittaminen

Naapurien tiedottaminen/kuuleminen

Paljonko rakennusoikeutta on jäljellä

Paperinen lupahakemus

Pääpiirustusten laatu

Rakennus- vai toimenpidelupa?

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös