Alakyläntie-Kaijonlahdentie katu-ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Kaijonharju
Kuva, Alakyläntie, Kaijonlahdentie.

Kadut ja liikenne on laatinut katusuunnitelman Alakyläntie - Kaijonlahdentie -liittymään. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten.

Suunnitelman mukaan Alakyläntie-Kaijonlahdentie -liittymä muutetaan nelihaaraiseksi liikennevalo-ohjatuksi liittymäksi, jossa idästä Kaijonlahdentielle suuntautuva liikenne ohittaa liikennevalot vapaa oikean kautta. Nykyinen Alakyläntie-Kauppaporvarintie liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Lisäksi suunnitelmassa esitetään melusuojauksen toteuttamista Alakyläntien varteen sekä linja-autojen ajantasauspysäkin muutokset.

Kohteen rakentaminen toteutetaan MAL-kohteena vuonna 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti