Jäälin keskuksen Rantatien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Jääli

Kadut ja liikenne lähettää hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäville asettamista varten Jäälin keskuksen Rantatien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Katujen peruskorjaus liittyy Jäälin keskuksen asemakaavamuutokseen. Toimenpiteillä varaudutaan uuden asemakaavan toteutukseen sekä peruskorjataan vanhaa katuverkkoa.

Hanke sisältää katujen, vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö- ja tietoliikenneverkon uusimista tarpeellisilta osin. Myös alueen hulevesiviemäröintiä parannetaan. Suunnitelma sisältää uusia jalankulku- ja pyöräily väylien kehittämistoimenpiteitä sekä joukkoliikenteen pysäkkien parantamista.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti