Mäkitien alue, katujen peruskorjaus

Kaupunginosat Jääli

Katu- ja viherpalvelut lähettää hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäville asettamista varten Jäälin Mäkitien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelma käsittää Jäälinkangas, Harjukangas, Harjuojantien ja Mäkitien alueen.

Hanke sisältää katujen ja vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö- ja tietoliikenneverkon uusimista tarpeellisilta osin. Alueelle rakennetaan kattava hulevesiviemäröinti, joka nykyään puuttuu. Suunnitelmaan sisältyy Harjuojantien sillan uusiminen putkisillaksi. Rakentamisen yhteydessä uudistetaan katuympäristöä.

Alueella ei tapahdu merkittäviä liikenteellisiä muutoksia. Katupoikkileikkausten mitoitusta on tarkennettu nykyisten suunnitteluohjeiden mukaisesti.

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty asukastilaisuudessa 15.11.2018 klo 18 Laivakankaan koululla.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Yhteystiedot

Kohteen sijainti