Jäälinraitti, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Jääli
Kuva, Jäälinraitin alue.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Jäälinraitin alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualue sijoittuu Jäälintien eteläpuolelle. Suunnittelualue sisältää Jäälin keskuksen asemakaavamuutokseen (564-2229) liittyvät katu-, tori- ja puistoalueet, sekä muita peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, torialueen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, puistoalueiden, katuviheralueiden, pysäköintialueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesien hallintarakenteiden suunnitelmat.

Suunnittelutyö on käynnistynyt heinäkuussa 2021. Suunnitelmat on laadittu Plaana Oy:n toimesta. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuihin liikenteen, katujen, ympäristön ja hulevesien hallintasuunnitelmiin. Suunnitelmat ovat asemakaavan periaatteen mukaisia, ei poikkeamia.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta Oulun Vesi laatii suunnitelmat.

Jäälinraitin alueen rakentamisen 1. vaihe on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. Alueen rakentaminen toteuttaa maankäytön toteutusohjelmaa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti