Näppärinkankaan katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Jääli
Kuva, Näppärinkangas.

Suunnittelutyö on käynnistynyt huhtikuussa 2023 ja kohde sijaitsee Jäälin (131) kaupunginosassa. Suunnitelmat perustuvat 22.11.2023 voimaan tulleeseen Näppärinkankaan (564-2475) asemakaavaan.

Suunnittelualue rajoittuu pohjoispuolella Jäkäläraittiin ja uusi alue rakentuu Jäälinojan itä- ja Leppiojan eteläpuolella sijaitsevalle rakentamattomalle metsäalueelle, joka sijaitsee noin 1,5 km:n etäisyydellä Jäälin keskuksesta. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat alueen pohjoisosassa sijaitsevat Matinkuja ja Särkeläntie.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien, katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat sekä valaistuksen uusiminen. Alueelle rakennetaan sähkö- ja telekaapeliverkosto. Rakentamisen yhteydessä Oulun Vesi rakentaa kadun kiinteistöille hulevesiliittymävaraukset. Lisäksi suunnitelmiin sisältyy alueen kuntorataverkoston muutossuunnitelma ja uusi Jäälinojan ylittävä teräsputkisilta.

Suunnitelman mukaan Matinkujan liittymäaluetta muotoillaan ja nykyinen Särkeläntie levennetään sorapäällysteiseksi asuntokaduksi ja sen viereen rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka liittyy Aarnonkujan jalankulku- ja pyöräilyväylään.

Alueen kadut ja jalankulku- ja pyöräilyväylät merkitään liikennemerkein. Näppärinkankaantielle ja Särkeläntien kääntöpaikalle merkitään pysäköintikiellot. Näppärinkankaantien eteläpäähän rakennetaan erillinen pysäköintialue kuntoreitin käyttäjille. Latu/kuntoilureitti toteutetaan siten, että kuntoilureitti on 3,5 m leveä ja talvella latu on 7 m leveä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti