Kaista-ahon katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Kiiminki
Kuva, Kaista-aho.

Suunnittelualue sijoittuu Kiimingin Kaista-ahon pohjoispuolelle. Suunnittelualue sisältää Kaista-ahon asemakaavan laajennukseen (564-2398) liittyvät katu- ja puistoalueet.

Kadut ja liikenne on laatinut Kaista-ahon laajennuksen katu- ja ympäristösuunnitelman. Suunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelman mukaan alueelle rakennetaan asemakaavan laajennuksessa osoitettu Kaista-ahontie sekä jalankulku- ja pyöräväylä välille Pikkukierto - Kaistakuja.

Kaista-ahontien alueella syntyvät katualueen hulevedet käsitellään Kaistakujan pohjoispuolelle toteutettavalla hulevesien käsittelyalueella.

Kaista-ahon laajennuksen rakentaminen sisältyy vuoden 2022 investointiohjelmaan ja on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2022. Alueen rakentaminen toteuttaa maankäytön toteutusohjelmaa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti