Kiiminkipuisto

Kaupunginosat Kiiminki
Kuva, Kiiminkipuisto.

Kiiminkipuisto sijaitsee Kiimingin kaupunginosassa. Opaskartassa alue on nimellä Kiimingin urheilukeskus. Suunnittelualue rajautuu Viitantiehen, Kiiminkipuiston uuteen kouluun ja Syke-taloon. Eteläreunalta alue rajautuu metsään ja tontteihin. Suunnitelma sisältää nykyisten liikunta-alueiden kunnostamisen sekä uuden keskusleikkipuiston sijoittamisen puistoalueelle.

Kiiminkipuistosta on laadittu yleissuunnitelma yhteistyönä Oulun Infra-liikelaitoksen ja Liikuntapalveluiden kesken. Yleissuunnitelma käsitti sekä urheilualueet että keskusleikkipuiston ja nyt laadittu ympäristösuunnitelma noudattaa yleissuunnitelman periaatteita.

Ympäristösuunnittelun tavoitteena on kunnostaa urheilualueen toimintoja ja sijoittaa alueelle uusi keskusleikkipuisto Oulun kaupungin leikkipuistojen kehittäminen 2014-2023 -suunnitelman mukaisesti. Suunnittelualueen nykyinen, vanha Puiravan leikkipaikka puretaan ja muutetaan oleskelualueeksi.

Kiiminkipuiston suunnitelmassa säilyy nykyinen pesäpallokenttä, joka jäädytetään talvella. Viitantien vierelle tulee uuden koulun rakentamisen yhteydessä uusi jalkapallokenttä. Kiiminkipuiston tenniskenttien ja jääkiekkokaukalon sijaintia muutetaan nykyiseltä sijainnilta lännemmäksi, jolloin uusi keskusleikkipuisto mahtuu asemakaavan mukaisesti VU-alueelle. Alueelle on suunniteltu kolme uutta tenniskenttää, ulkokuntoilupaikka, rantalentopallokenttä ja skeittipaikka. Hiihtolatuyhteys Honkimaan suuntaan on aluevarauksena.

Uuteen keskusleikkipuistoon on suunniteltu kolme leikkialuetta, joiden välineet soveltuvat eri-ikäisille lapsille. Leikkialueiden keskelle jää avointa tilaa, esim. tapahtumien järjestämiseen. Leikkipuistoa rajataan istutettavalla kasvillisuudella.

Pysäköintialueen ajoneuvoliikenne sekä pyörätien liikenne pyritään erottamaan toisistaan, jotta alue olisi liikenteellisesti turvallisempi. Pysäköintialue ja pyörätie on suunnitelmassa eroteltu toisistaan korotetulla reunakivellä. Liikennesuunnittelu tarkentuu rakennussuunnittelun aikana.

Kiiminkipuiston rakentamisen aikataulu on alustavasti ajateltu vuodelle 2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti