Sammalkuja, katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Kiiminki

Kadut ja liikenne yksikkö on laatinut Kiimingissä sijaitsevalle Sammalkujalle katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelmassa kadun rakenteet ja kuivatus parannetaan. Laadittu katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Hanke sisältää katujen ja vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen. Alueelle rakennetaan myös hulevesiviemäröinti.

Sammalkujan peruskorjaus liittyy Viitantien peruskorjaukseen. Käynnissä olevalla Viitantien peruskorjauksella on vaikutuksia Sammalkujan vesihuoltoverkostoon, jonka toimivuuden edellytyksenä on verkoston uusiminen myös Sammalkujan osalta.

Peruskorjaus sisältyy yhdyskuntalautakunnan hyväksymään kuluvan vuoden katurakennusohjelmaan ja vesihuollon peruskorjaus Oulun Veden työohjelmaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti