Viitantie ja Urheilutie sekä osa Kanervaraittia, perusparantaminen

Kaupunginosat Kiiminki

Katu- ja viherpalvelut lähettää hyväksymiskäsittelyyn ja nähtäville asettamista varten Viitantien ja Urheilutien katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Katujen peruskorjaus liittyy Kiimingin kampuksen asemakaavamuutokseen ja koulun rakentamiseen. Toimenpiteillä varaudutaan koulun myötä kasvavaan liikennemäärään ja parannetaan alueen liikenneturvallisuutta etenkin jalankulun ja pyöräilyn osalta.

Hanke sisältää katujen ja vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden peruskorjauksen sekä katuvalo-, sähkö- ja tietoliikenneverkon uusimista tarpeellisilta osin. Myös alueen hulevesiviemäröintiä parannetaan. Suunnitelma sisältää uusia jalankulku- ja pyöräilyväylien kehittämistoimenpiteitä sekä joukkoliikenteen pysäkkien parantamista.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti