Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Kaijonharju, Liikanen, Rusko

Ruskon alueelle (Ruskonniitty) on laadittu asemakaava-alueen laajennus, jonka tavoitteena on monipuolistaa Ruskon yritystonttitarjontaa. Kaava on saanut lainvoiman 20.9.2019.

Kadut ja liikenne on laatinut Ruskonniityn teollisuusalueelle Marmoritien alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelman yhteydessä laaditaan alueelle kunnallisteknisten verkostojen suunnitelmat. Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten. Suunnitelmaan sisältyy Raitotien liittymäjärjestelyt Marmoritien liittymässä, alueen pääkatu Marmoritie välillä Raitotie-Palolankuja ja tonttikadut Palolantie ja Palolankuja sekä pyörätietä.

Ruskonniityn alueen katujen rakentaminen tapahtuu maankäytön toteuttamisohjelman perusteella ja katujen rakentaminen sisältyy katurakentamisen investointiohjelmaan 2020-2021.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti