Sammaloja, jalankulku- ja pyöräväylä sekä hiihtoyhteys Kiiminkipuisto - Honkimaa

Kaupunginosat Kiiminki
Kuva, Sammaloja.

Suunnittelualue sijoittuu Kiiminkiin Viitantien länsipuolelle. Suunnittelualue sisältää Viitantieltä Sammalojalle johtavan Sammalojan jalankulku- ja pyöräväylän alkuosan sekä hiihtoreitin välillä Kiiminkipuisto - Honkimaa.

Uusi hiihtoyhteys rakennetaan yhdistämään uuden Kiiminkipuistoon tulevan hiihtoladun Honkimaan olemassa oleviin hiihtolatuihin. Hiihtoreitin kokonaispituus on noin 1,3 km ja se sijoittuu pääosin rakentamattomalle alueelle, nykyisen asutuksen välittömään läheisyyteen. Viitantien jälkeen uusi hiihtoreitti jatkaa nykyisen jalankulku- ja pyörätien laidalla lähes Sammalojan laitaan asti. Tämän vuoksi nykyistä jkpp-väylää on linjattava uudelleen lähemmäs AKR-tontin rajaa noin 80 m matkalla. Jkpp-väylän jälkeen hiihtoreitti kulkee rakentamattomalla alueella nykyisiä polkuja, aukkoja ja ojan laitoja pitkin Honkimaan nykyisiin hiihtolatuihin asti. Nykyisiä frisbeegolf-väyliä linjataan uudelleen hiihtoreitin toteuttamisen yhteydessä. Hiihtoreitille rakennetaan yksi virallinen yhteys Sammalojantieltä.

Jalankulku- ja pyöräväylän päällysteenä käytetään asfalttia. Hiihtoreitin päällysteenä käytetään kivituhkaa.

Sammalojan jalankulku- ja pyöräväylän ja hiihtoreitin rakentaminen on tarkoitus toteuttaa Kiiminkipuiston rakentamisen yhteydessä vuosina 2022 ja 2023. Hiihtoreitin rakentamisesta vastaa liikuntapalvelut.

Lisätietoja saat hankkeesta alla olevista liitteistä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti