Tapahtumayhteistyö

Tavoitteenamme on rakentaa Oulusta valtakunnallisesti tunnettu ja kansainvälisesti verkottunut tapahtumakaupunki. Tapahtumaystävällisessä Oulussa on pohjoisen energiasta ammentavia, vastuullisesti toteutettuja ja omaleimaisia tapahtumia ympäri vuoden.

Oulun kaupunki tukee tapahtumajärjestäjiä tapahtumayhteistyön avulla. Yhteistyö tapahtumien järjestäjien kanssa tukee ja toteuttaa osaltaan kaupunkistrategian päämääriä ja toiminnallisia tavoitteita. Tapahtumallisuuden edistäminen Oulun kaupungissa vastaa etenkin kaupunkistrategian painopistealueisiin veto-, pito- ja elinvoiman osalta sekä tukee ja täydentää kaupungin toimintaa.  Tapahtumayhteistyöllä mahdollistetaan kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavien, omaleimaisten ja laadukkaiden tapahtumien toteutuminen Oulussa.

Tapahtumayhteistyöhön voivat hakea Oulussa tapahtumia järjestävät yritykset, yhdistykset ja yhteisöt. Tuki on tarkoitettu Oulussa järjestettävien valtakunnallisesti merkittävien tapahtumien tukemiseen ja se on luonteeltaan harkinnanvarainen. Tapahtumayhteistyöhön voidaan hakea ympäri vuoden. Hakemus suositellaan jättämään vähintään puoli vuotta ennen tapahtuman toteuttamista, viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman alkamista.

Yhteistyötapahtumien markkinointi

Oulun kaupunki viestii tukemistaan tapahtumista ja sopii kaupungin näkyvyydestä tapahtumassa yhteisesti tapahtumajärjestäjän kanssa.sekä edellyttää tapahtumissa näkyvyyttä. Tapahtumajärjestäjien toimittamia kuvia hyödynnetään infonäytöillä, ulkomainostauluilla sekä some-kanavissa. Tapahtumaviestintää tukemaan Oulun kaupunki tarvitsee tapahtumajärjestäjältä lyhyen kuvaustekstin sekä kaksi kuvaa.

  • Pystykuva, vähintään 1920x1080 px, jpeg tai png
  • Vaakakuva, vähintään 1080x1920 px, jpeg tai png
Tapahtumayhteistyön kuvakehykset
Näkyvyys infonäytöillä ja ulkomainostauluilla

Tapahtumissa näkyvyys sovitaan tapahtumajärjestäjän kanssa erikseen. Näkyvyys voi olla kuva tai video tapahtuman some-kanavissa, logonäkyvyys näkyvyysmateriaaleissa, mainos käsiohjelmassa tai Oulun kaupungin mainos tapahtuma-alueella. Valmiita Oulun kaupungin materiaaleja voi ladata mediapankista.