Rahoitus

Yleisötapahtumiin voi hakea apurahaa tärkeimmiltä säätiöiltä ja rahastoilta, jotka löytyvät Tiede ja tutkimus -tietokannasta. Vertaamalla edellisvuoden myönnettyihin apurahoihin voi saada käsityksen mahdollisuuksista ja aiemmista tukisummista samankaltaisille toimille. Tärkeää on seurata tarkasti apurahahakemuksen ohjeita.

Vinkkilista hyvän rahoitus­ha­ke­muksen tekemiseen