Arviointikertomus 2022

Tiivistelmät arviointituloksista 2022

Kaupungin ja kaupunkikonsernin talous kehittyi hyvin vuonna 2022, mutta tulevaisuudessa on näkyvissä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Kaupungin innovatiivisista hankinnoista onnistuessaan hyötyä kaupungille, asukkaille että yrityksille

Asemakeskus ja Terwa Tower -hanke – kaupunki ei voi aina vaikuttaa hankkeiden etenemiseen

Nuorten työttömyyden vähentäminen eteni tavoitteen mukaisesti

Kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat kehittyneet

Kaupunginvaltuutettujen aloitteiden käsittelyssä parannettavaa

Kaupungin tärkeä tehtävä on edistää iäkkäiden asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia

Kaupunki tavoittelee OuluBotille runsasta käyttöä

Kaavoituksella niukasti tietoa asiakastyytyväisyydestä

Katujen kunnossapidon taso parantunut

Kaupungissa huolehditaan digitaalisesta turvallisuudesta

Esihenkilöitä pitäisi tukea ohjeistuksella nykyistä enemmän väärinkäytösepäilytilanteissa

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022