Kaupungin vastuut

Oulun kaupungin kaupunkiympäristöpalvelut vastaa yleisillä alueilla hulevesijärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Yhdyskuntalautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Hulevesien hallintatyöhön osallistuu useita kaupungin yksikköjä, kuten kaavoitus, kadut ja liikenne, Oulun Vesi, rakennusvalvonta, Oulun Infra ja Oulun seudun ympäristötoimi. 

Oulun Vesi osoittaa hulevesijärjestelmään liittyvälle kiinteistölle liitoskohdan. Ohjeet liitoslausunnon tilaamiseen