Hulevesilaskutus

Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai kaupungin vuokratontin haltijalle, jonka nimissä kiinteistön lainhuuto on laskutustietojen keruupäivänä 30.8. kuluvaa vuotta. Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kerran vuodessa kaikilta asemakaava-alueen noin 27 000 kiinteistöltä.

Laskutuksessa käytettävien rekisteritietojen tilanne vaikuttaa siihen, kenelle lasku lähetetään. Sen vuoksi kiinteistökaupan kauppakirjassa kannattaa sopia kiinteistöön kohdistuvien maksujen maksajasta ennen lainhuutoa. Omistajuuden vaihtumisen ajankohta päivittyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä saatavilla tiedoilla kuuden kuukauden kuluessa kiinteistökaupasta. Mikäli lasku halutaan ostajan nimiin, tulee sitä varten esittää kauppakirjan jäljennös tai muu sopimus asiakaspalveluun hulevesi.oulu@monetra.fi.Kirjoitus- ja laskuvirheiden sekä nimi- ja osoitemuutosten korjaaminen

Asiakaspalvelu korjaa hulevesilaskun kirjoitus- tai laskuvirheet sekä nimen- ja osoitteenmuutokset ilman virallisen muistutuksen jättämistä.

Ota yhteyttä


Muistutukset

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus 21 päivän sisällä laskun päiväyksestä Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle. Ilmoita muistutuksessa laskun saajan tiedot, laskun numero ja muistutuksen perustelu sekä kopio laskusta.

Muistutus on tehtävä Oulun kaupungin kirjaamoon (aukioloaika: ma-pe klo 8.30-15.30):

Oulun kaupungin kirjaamo

  • postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite: Kansankatu 55A
  • sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
     

Katso muita hulevesilaskutuksesta usein kysyttyä täältä.