Ota yhteyttä

Hulevesien hallintaan liittyvät palautteet ja neuvonta

Ohje Oulun kaupungin sähköisen palautepalvelun käyttöön (yleisten alueiden hulevesiasiat):

 1. Valitse valikosta Asuminen, ympäristö ja kadut.
 2. Valitse Kadut, liikenne ja venepaikat.
 3. Valitse palautteen aiheeksi Katujen ja pyöräteiden kunnossapito.
 4. Lisää palauteteksti.
 5. Järjestelmään voit lisätä myös liitteitä.
 6. Toivomme, että lisäät kartalle piste-, viiva- tai aluemaisen sijainnin. Sijainnin merkintä helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.
 7. Anna yhteystietosi.
 8. Lähetä palautteesi.

Kun olemme saaneet palautteesi, kunnossapito käy tutkimassa tilanteen maastossa ja suorittaa jatkotoimenpiteet kiireellisyysjärjestyksen ja resurssitilanteen mukaisesti. Mikäli kohteen kuntoon saattamiseksi tarvitaan rakennussuunnittelua, ohjaavat he palautteen suunnitteluun. Joskus toimenpiteet kuuluvat kiinteistön omistajalle kuten painahtanut tonttiliittymä tai tukkeutunut rajapainanne tai tonttiliittymän rumpu.

Oulun kaupunki rakentaa vuosittain lisää hulevesiviemäröintiä. Alueille, joilta viemäröinti puuttuu, rakennetaan hulevesiviemäri yleensä katujen ja vesihuollon saneerauksen yhteydessä. Kuluvan vuoden rakentamiskohteet löytyvät Oulun karttatie-palvelusta.

Ohje Oulun kaupungin sähköisen palautepalvelun käyttöön (tontin sisäiset hulevesiasiat):

 1. Valitse valikosta Asuminen, ympäristö ja kadut.
 2. Valitse Asuminen ja rakentaminen.
 3. Valitse palautteen aiheeksi Pintavesien johtaminen tontilla.
 4. Lisää palauteteksti.
 5. Järjestelmään voit lisätä myös liitteitä.
 6. Toivomme, että lisäät kartalle piste-, viiva- tai aluemaisen sijainnin. Sijainnin merkintä helpottaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.
 7. Anna yhteystietosi.
 8. Lähetä palautteesi.

Saat lisätietoja rakentamiseen liittyvistä hulevesiasioista rakennusvalvonnan sivuilta.