Usein kysyttyä hulevesistä

Hulevesimaksut

Mikä on hulevesimaksu ja mihin se perustuu?

Mihin hulevesimaksu käytetään?

Miten hulevesimaksu laskutetaan?

Ketä hulevesimaksu koskee?

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Mikä on asemakaava-alue? Onko minun taloni asemakaava-alueella?

Mikä on kiinteistö?

Mikä on minun kiinteistöni pinta-ala?

Miksi laskua ei voida osoittaa vuokralaiselle?

Miksi lasku tulee vain yhdelle omistajalle tai osakkaalle esimerkiksi paritalotontilla?

Miksi lasku ei mennyt kiinteistön uudelle omistajalle?

Miksi vainajan tai perikunnan nimi on laskulla?

Miksi kiinteistön käyttötarkoitus on väärä?

Saanko vapautuksen hulevesimaksusta, kun kaupungin hulevesijärjestelmä ei toimi toivotusti tai hulevedet tulvivat kaupungin alueelta välillä tontilleni?

Miksi pitää maksaa hulevesimaksu, jos imeyttää hulevedet tontilla eikä mitään mene tontin ulkopuolelle?

Pitääkö minun maksaa maksu, jos huleveteni menevät jokeen, järveen tai mereen tai alueella ei ole hulevesiverkostoa?

Miksi hulevedestä ei tehdä sopimusta?

Hulevesien hallinta

Kenelle yleisten alueiden hulevesijärjestelmän huolto kuuluu?

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos kuivatus ei toimi toivotusti? Tai naapuri on tukkinut yleisen alueen ojapainanteen tai ei ole pitänyt puhtaana kaivonkansia, tonttiliittymää tms., jonka vuoksi hulevesien kulku estyy.

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos naapuri ohjaa vesiä tontilleni tai tukkii rajapainanteen?

Onko tontillani hulevesiviemäriä? Onko alueellani mahdollisuus liittyä hulevesiverkostoon?

Jos hulevesiviemäriä ei ole, mihin tontin vedet johdetaan?