Hulevesimaksut

Kuvassa etualalla syreenejä. Taustalla omakotitalorivistö.

Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä ja perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, josta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Maksun tuotto käytetään kokonaisuudessaan kattamaan osa kaupungin hulevesijärjestelmien suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Loput hulevesistä aiheutuvista kustannuksista katetaan verovaroin.
 

Hulevesimaksut 1.1.2024 alkaen

 
Tontti / tontin koko, m²€ / vuosi
Omakotitalotontit ja yhden asunnon loma-asuntotontit27,20
Muut asemakaavatontit 
≤ 2 500182,40
≤ 5 000315,80
≤ 10 000544,50
≤ 25 000903,90
≤ 50 0001 805,00
≤ 100 0002 706,20
> 100 0002 706,20
Paritaloilta peritään kaksinkertainen omakotitalon hulevesimaksu.
Omakotitaloihin rinnastettavilla enintään kaksikerroksisilla asuinpientaloilla kuten rivi- ja ketjutaloilla (kaavamerkinnät AR, ARK) hulevesimaksu määräytyy tonttikoon mukaan.  
Jos tontilla harjoitettu toiminta (esimerkiksi yksityinen lumen vastaanotto) aiheuttaa poikkeuksellista kuormitusta hulevesijärjestelmään, määritetään tontin hulevesimaksu erikseen.


Kaupunginhallituksen (päätös 23.11.2015 § 447) päätöksellä on määrätty yhdyskuntalautakunta valvomaan hulevesisäännösten noudattamista ja päätetty hulevesimaksun käyttöönottamisesta. Hulevesimaksun suuruus hyväksytään vuosittain Kaupunkiympäristöpalveluiden palveluhinnaston vahvistamisen yhteydessä.