Kiinteistön vastuut

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa hulevesien kiinteistönsä hulevesien hallinnasta ja kiinteistön hulevesijärjestelmästä.

Kiinteistön hulevedet täytyy johtaa kunnan hulevesijärjestelmään (hulevesiviemäri tai oja), jos niitä ei voida imeyttää kiinteistöllä. Hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin tai naapurin puolelle.

Kiinteistön omistajan tai sen haltija tulee pitää auki ojat, tonttirummut ja kaivokannet siten kuin laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 31.8.1978/669 on säädetty. Lisätietoja kiinteistöin vastuista katualueilla.