Ilmastotyö Oulussa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää käytännön tekoja sekä monipuolista yhteistyötä. Näiltä sivuilta saat tietoa Oulun kaupungin ilmastotyön tavoitteista ja käytännön keinoista, joilla Oulu vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.

  • Kunnat vaikuttavat oman alueensa kasvihuonekaasupäästöihin parhaiten liikennejärjestelmiin, maankäyttöön, omaan energiankulutukseensa, hankintamenettelyihin, rakentamiseen ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä.

Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen eteen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden edistymisestä voit lukea Oulun kaupungin ympäristöohjelman verkkosivuilta. Sivustolta löydät ympäristöohjelman vuosiraportit sekä noin kahden kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen. Päästökehityksestä löydät tietoa täältä ilmastosivuilta.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta löydät maakunnan ilmastotiekartan. Tiekartta valmistui vuoden 2021 alkupuolella ja sen päivitys aloitettu. Tiekarttaan sisältyvät toimepidekokonaisuudet ovat bio- ja kiertotalous, energia, liikenne, maatalous, maankäyttö, metsät ja suot sekä yhteistyö. Mukana on myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.