Ilmastotyö Oulussa

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää käytännön tekoja sekä monipuolista yhteistyötä. Näiltä sivuilta saat tietoa Oulun kaupungin ilmastotyön tavoitteista ja käytännön keinoista, joilla Oulu vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.

  • Kunnat vaikuttavat oman alueensa kasvihuonekaasupäästöihin parhaiten liikennejärjestelmiin, maankäyttöön, omaan energiankulutukseensa, hankintamenettelyihin, rakentamiseen ja koulutukseen liittyvillä toimenpiteillä.

Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Strategiassa on linjattu, että tavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä työtä ja toimittava yhdessä sekä kuntalaisten että muiden toimijoiden kanssa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunkistrategiaa toteuttavan ja ilmastotyötä ohjaavan ympäristöohjelman ja sitä tukevat suunnitelmat, kuten kiertotalouden tiekartan ja kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman. Ilmastotyön etenemisestä raportoidaan osana ympäristöohjelman raportointia. Tavoitteen eteen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden edistymisestä voit lukea Oulun kaupungin ympäristöohjelman verkkosivuilta. Sivustolta löydät ympäristöohjelman vuosiraportit sekä noin kymmenen kertaa vuodessa julkaistavan uutiskirjeen. Päästökehityksestä löydät tietoa täältä ilmastosivuilta.

Oulun kaupunki on allekirjoittanut useita ilmasto- ja ympäristötyöhön liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia. Näistä voit lukea lisää tämän sivuston Ilmastonmuutoksen hillintä -kohdasta. Hiljattain on laadittu myös kaupungin ilmastotyön tiekartta, jonka löydät tämän sivun alaosasta. Se on pitkän aikavälin taustadokumentti, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa ilmastotyön tueksi sekä osoittaa mihin ilmastotyön osa-alueille on edelleen tarpeen suunnata lisätoimia. Lisäksi tiekartta auttaa hahmottamaan ilmastotyön laajan kokonaisuuden ja yhteyden hillintä - ja sopeutumistoimien sekä kaupungin toimialojen ja sidosryhmien välillä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilta löydät maakunnan ilmastotiekartan. Tiekartta valmistui vuoden 2021 alkupuolella ja sen päivitys aloitettu. Tiekarttaan sisältyvät toimenpidekokonaisuudet ovat bio- ja kiertotalous, energia, liikenne, maatalous, maankäyttö, metsät ja suot sekä yhteistyö. Mukana on myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä.