Kompostointi-ilmoitus

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Kiinteistön osoite
  • Kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot
  • Kompostointi-ilmoituksen tekijän ja kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Kiinteistön rakennustyyppi, eli onko kyseessä omakotitalo, erillis-tai paritalo, rivi- tai kerrostalo.
  • Kompostorin valmistaja, tyyppi ja tilavuus. Jos kompostori on itse tehty, lyhyt kuvaus lämpöeristyksestä sekä siitä, miten haittaeläinten pääsy kompostoriin on estetty.
  • Tieto siitä, kuinka monta kuukautta vuodessa kompostori on käytössä.
  • Jos kompostori on usean kiinteistön yhteisessä käytössä, ilmoitetaan myös muiden kompostorikimppaan osallistuvien kiinteistöjen osoite.

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä Oulun kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoituksen tekeminen vaatii kirjautumisen. Kompostointi-ilmoitus on ympäristövalvonta-otsikon alla.

Kompostointi-ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen ilona.suppanen(at)ouka.fi tai sen voi tehdä puhelimitse 044 7033961.

Kompostointi-ilmoituksen tekeminen perustuu jätelainsäädäntöön. Ilmoitukset kirjataan jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään rekisteriin ja ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.