Korjausrakentaminen ja muutostyöt

Tarvitset luvan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen tai jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen.   

Korjausrakentamisen ja muutostöiden kaikissa lupatyypeissä selosteessa kerrotaan hankkeen lähtötilanne, korjaukset ja muutokset, joille haetaan lupaa ja muutostyön syy lyhyesti. Selosteosaan arvioidaan ja kirjataan rakennuksen käyttöikä ja muutos- ja korjausratkaisujen käyttöiät erikseen. 

Purkujätteiden lajittelu pienentää rakentamisen jätekustannuksia. Liitä selostusosaan arvio purkujätteistä, ja mikäli jätettä on yli 1000 kg, tulee laatia selvitys purkujätteistä. Korjaushankkeissa tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet haitta-aineita, ja tämä esitetään lupaan liitettävällä haitta-ainekartoituksella. Esimerkiksi asbestia on voitu käyttää rakenteissa vuoteen 1994 asti. Lisätietoa asbestista ja muista haitta-aineista sekä purkamisen määräyksistä sivulla Määräykset ja ohjeet.

Korjaus- ja muutoslupahakemukseen tulee liittää myös tärkeimmät erityissuunnitelmat, kuten rakenneleikkaukset ja detaljit, koska korjaukset alkavat yleensä pian luvan saannin jälkeen ja nämä tarvitaan työn suorittamiseen. 

Korjaus- ja muutostyölle on haettava lupa aina, kun hanke sijaitsee sellaisessa rakennuksessa tai alueella, joka on kaavassa tai rakennuslailla suojeltu, tai joka on määritelty rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi tai maakunnallisesti arvokkaaksi. 

Joskus korjausrakentamisessa on hyötyä sen ajan rakentamismääräysten tiedoista, voit lukea vanhoja kumottuja rakentamismääräyskokoelman osia ympäristöministeriön sivulla. 

Lupahakemukseen tarvittavat liitteet ja vastuuhenkilöt on esitetty lupatyypeittäin. Yleiset ohjeet luvan hakemiseen ja mm. tietoa hinnoista löydät Rakentamisen luvat -sivulta. Lisää tietoa rakentamisen määräyksistä ja ohjeista annetaan Määräykset ja ohjeet -sivuilla.

Julkisivumuutos tai -korjaus

Ikkunoiden tai ovien vaihtaminen tai muu rakennuksen vaipan vähäinen muutos

Parvekelasitus, terassi, lasikate tai katos

Vesikaton tai yläpohjan muutos tai korjaus

Alapohjan, kellarin tai kantavien rakenteiden muutos tai korjaus

Perusparannus

Kosteus- tai mikrobivauriokorjaus, sisäilmakorjaus tai vesivahinko

Märkätilan muutos tai korjaus

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos

Huoneistojärjestely

Talotekniikan muutos tai korjaus

Lämmitysjärjestelmän muutos tai korjaus

Aurinkopaneelit

Jätevesijärjestelmän muutos tai korjaus

Tulisija ja hormi

Pihan muutos tai korjaus

Rakennustyönaikainen muutos

Muu rakennuslupaa edellyttävä toimenpide