Avustukset

Asumisen ja rakentamisen avustukset

Korjausavustukset, hissiavustukset ja erityisryhmien avustukset > Lue lisää

Järjestölähtöisen ehkäisevän toiminnan rahoitus

Rahoitusta voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä mm. liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja asukasyhdistykset.  > Lue lisää

Kulttuuriapurahat ja -avustukset

Kulttuuritoimintaa ja taidetta tuetaan erilaisilla avustusmuodoilla. Apurahoja jakavat Oulun sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä Oulun valistustalorahasto. > Lue lisää

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kansalaistoiminnan tukemiseen. > Lue lisää

Liikuntapalveluiden avustukset

Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt voivat hakea muun muassa toiminta- ja tila-avustuksia. > Lue lisää

Nuorille avustuksia kansainväliseen toimintaan

Kauppahuone Candelinin säätiö jakaa avustuksia toisen asteen opiskelijoiden ja perusopetuksen (15 v. täyttäneiden) oppilaiden kansainväliseen toimintaan. Avustusta voivat hakea oululaiset nuoret. > Lue lisää

Nuorisopalveluiden avustukset

Sivistys- ja kulttuurilautakunta myöntää avustuksia nuorisojärjestöille ja -ryhmille. > Lue lisää

Avustushakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämiseen

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustukset

Oulussa toimiville järjestöille, joiden toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta ja yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä myönnetään avustusta.Avustuksista päättää hyvinvointilautakunta. > Lue lisää
Katso myös hyvinvointilautakunnan lahjoitusrahasto

Yksityisteiden kunnossapito

Avustukset yksityisteiden kunnossapitoon > Lue lisää

Järjestöavustusten hakemista on selkiytetty

Jatkossa yhteen tapahtumaan tai toimintaan haetaan avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen liikuntaryhmiä voidaan tukea liikuntapalveluiden erityisliikuntaryhmien toiminta-avustuksella, ei hyvinvointipalveluiden järjestöavustuksella. 
 
Järjestöavustusten myöntämisehtoja on selvennetty kaupunginhallituksen päätöksen (§ 262/2017) mukaisesti. 
 
Järjestöavustusten hakemista sähköistetään asioinnin helpottamiseksi.