Laskutusosoitteet

Oulun kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten laskutusosoitteet ja OVT-tunnukset on julkaistu tällä sivulla.
Laskutusohje pdf-muodossa

Oulun kaupungin laskutettavat yksiköt

Konsernihallinto
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennusvalvonta
Hyvinvointipalvelut
Business Oulu -liikelaitos
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Oulun Infra -liikelaitos
Rakennusomaisuuden taseyksikkö
Oulun Digi -liikelaitos
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Oulun Vesi -liikelaitos
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Rahastot
Toimeentulotuki- ja maksusitoumusasiakkaat

 

Konsernihallinto

Yksiköt:
Konsernihallinto
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki
Yksikön nimi
Sarjanumero 16806978
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 0037018769011107

Toimipaikkatunniste: Tilaaja toimittaa tarvittaessa

 

 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Yksiköt:
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiot
Konservatorio
Oulu-Opisto
Taidekoulu
Liikuntapalvelut
Kulttuurihallinto
Kulttuuritalo Valve
Kirjastopalvelut
Oulu Sinfonia
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Tapahtumapalvelut
Yhteiset palvelut
Hankkeet

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 003701876901110

Toimipaikkatunniste:
Varhaiskasvatuspalvelut:  Laskulle aina: "Varhaiskasvatuspalvelut" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. päiväkoti
Perusopetus- ja nuorisopalvelut: Laskulle aina: "Perusopetus- ja nuorisopalvelut" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. koulun nimi
Lukiot: Laskulle aina: "Lukio" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. koulun nimi
Museo- ja tiedekeskus Luuppi: Laskulle aina: "Museo- ja tiedekeskus Luuppi" ja tilaajan ilmoittama yksikkö: Kierikki, Oulunsalon kotiseutumuseo, Pateniemen sahamuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Taidemuseo, Tietomaa, Turkansaaren museo*
Muut sivistys- ja kulttuuripalveluiden yksiköt: Laskulle aina: laskutettavan yksikön nimi
 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yksiköt:
Kaavoitus
Kadut ja liikenne
Maa ja mittaus
Maaseutupalvelut
Yhteispalvelut

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Sarjanumero: 16804445
PL 861 
00019 SSC

OVT-tunnus: 0037018769011106

Toimipaikkatunniste:
Kaavoitus:  Laskulle aina: "Kaavoitus"
Kadut ja liikenne: Laskulle aina: "Kadut ja liikenne" ja tilaajan ilmoittamat muut tiedot esim. Pysäköinninvalvonta tai Joukkoliikenne
Maa ja mittaus: Laskulle aina: "Maa ja mittaus" ja tilaajan ilmoittamat muut tiedot esim. Luonnonvarat ja isännöinti tai Tontit ja asuminen tai Kaupunkimittaus
Maaseutupalvelut: Laskulle aina: "Maa ja mittaus / maaseutupalvelut"
Yhteispalvelut: Laskulle aina: "Yhteispalvelut"

 

 

Rakennusvalvonta

Laskutusosoite:
Oulun Kaupunki
Rakennusvalvonta
Sarjanumero: 16804445
PL 861 
00019 SSC
 
OVT-tunnus: 0037018769011106

 

 

Hyvinvointipalvelut

Yksiköt:
Sosiaalinen hyvinvointi
Ikäihmisten hyvinvointi
Terveyspalvelut

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sarjanumero 16804452
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 0037018769011102

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot esim. yksikön nimi


 

Business Oulu -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Business Oulu -liikelaitos
Sarjanumero: 16804460
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 003701876901300

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Sarjanumero: 16811598 
PL 940
00019 SSC

OVT-tunnus: 00370187690145

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Infra -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Infra -liikelaitos
Sarjanumero: 16811606 
PL 940
00019 SSC

OVT-tunnus: 00370187690146

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Rakennusomaisuuden taseyksikkö

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Rakennusomaisuuden taseyksikkö
Sarjanumero: 16811622
PL 940
00019 SSC

OVT-tunnus: 00370187690181

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Digi -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Digi -liikelaitos
Sarjanumero: 16811614
PL 940
00019 SSC

OVT-tunnus: 00370187690147

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Sarjanumero 16804528
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 003701876901240

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot ja yksikkö (Eläinlääkintähuolto, Hallinto, Ilmantarkkailu, Ympäristönsuojelu, Ympäristöterveydenvalvonta)

 

 

Oulun Vesi -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Vesi -liikelaitos
Sarjanumero: 16804569
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 003701876901150

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Sarjanumero: 16804494

PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus: 003701876901230

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot ja tarvittaessa tarkenne, esim. ensihoito tai pelastus/alue

 

 

Rahastot

Laskutusosoite (Kehittämisrahasto):
Oulun kaupunki
Kehittämisrahasto
Sarjanumero 16804429
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus003701876901800

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

Laskutusosoite (Oulun Valistustalorahasto):
Oulun kaupunki
Oulun Valistustalorahasto
Sarjanumero 16804437
PL 861
00019 SSC

OVT-tunnus00370187690179

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Toimeentulotuki- ja maksusitoumusasiakkaat

Oulun kaupungin toimeentulotuen tai maksusitoumusasiakkaiden laskut lähetetään AINA PAPERISENA. Maksusitoumusasiakkaiden laskujen liitteenä tulee aina olla myös siihen liittyvä maksusitoumus. Laskut eivät saa olla koontilaskuja vaan laskun tulee koskea yhtä asiakasta tai maksusitoumusta.
 

Laskutusosoite (Toimeentulotuki, Aikuissosiaalityö, Sosiaalipäivystys, Perhepalvelut, Palveluohjausyksikkö):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 33
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Eteläinen lastensuojelu, Keskinen lastensuojelu, Kiimingin lastensuojelu):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 9
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite 
(Pohjoinen lastensuojelu, Haukiputaan lastensuojelu, Myllyojan lastensuojelu):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 25
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Maahanmuuttajapalvelut):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut

Maahanmuuttajapalvelut
PL 61
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Sijaishuolto):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sijaishuolto
PL 41
90015 OULUN KAUPUNKI