Laskutusosoitteet - Asiointi ja neuvonta - Oulun kaupunki

Laskutusosoitteet Laskutusosoitteet

Oulun kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten laskutusosoitteet ja OVT-tunnukset on julkaistu tällä sivulla.
Laskutusohje ja laskutusosoitteet pdf-muodossa

Oulun kaupungin laskutettavat yksiköt

Konsernipalvelut
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Hyvinvointipalvelut
Rahastot
Liikelaitokset
 


Yksikkö
 

Laskutusosoite
 

OVT-tunnus
 
Konsernipalvelut
Oulun kaupunki
Konsernipalvelut
Palvelualueen nimi esim. Hallinto/talous/henkilöstö/kehittäminen
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Keskusvaalilautakunta Oulun kaupunki
Keskusvaalilautakunta
Jukka Lampén
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Kaupunginvaltuusto Oulun kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Kaupunginhallitus Oulun kaupunki
Kaupunginhallitus
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö Oulun kaupunki
Tarkastuslautakunta
Tarvittaessa: Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
     

Yksikkö
 
Laskutusosoite OVT-tunnus
Sivistys- ja kulttuuripalvelut    
Varhaiskasvatuspalvelut
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatuspalvelut/yksikkö (esim.päiväkoti)
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut/yksikkö (esim. koulun nimi)
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Lukiot
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Lukio (koulun nimi)
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Konservatorio
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Konservatorio
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Oulu-Opisto
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Oulu-Opisto
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Taidekoulu
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Taidekoulu
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Liikuntapalvelut
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Kulttuurihallinto
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kulttuurihallinto
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Kulttuuritalo Valve
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kulttuuritalo Valve
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Kirjastopalvelut
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelut
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Oulu Sinfonia
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Oulu Sinfonia
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
 • Kierikki
 • Oulunsalon kotiseutumuseo
 • Pateniemen sahamuseo
 • Pohjois-Pohjanmaan museo
 • Taidemuseo
 • Tietomaa
 • Turkansaaren museo 
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
 
003701876901110
Asiantuntijapalvelut
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Asiantuntijapalvelut
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
Hankkeet
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Hankkeet
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
     

Yksikkö
 
Laskutusosoite OVT-tunnus
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut    
Asemakaavoitus
Oulun kaupunki 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Asemakaavoitus
Sarjanumero: 16804445
PL 861 
00019 SSC
0037018769011106
Katu- ja viherpalvelut Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Katu- ja viherpalvelut/tarvittaessa: Pysäköinninvalvonta tai Joukkoliikenne
Sarjanumero 16804445
PL 861
00019 SSC
0037018769011106
Maa- ja mittaus Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Maa- ja mittaus/tarvittaessa: Luonnonvarat ja isännöinti tai Tontit ja asuminen tai Kaupunkimittaus
Sarjanumero 16804445
PL 861
00019 SSC
0037018769011106
Maaseutupalvelut Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Maa- ja mittaus / maaseutupalvelut
Sarjanumero 16804445
PL 861
00019 SSC
0037018769011106
Yhteispalvelut Oulun kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhteispalvelut
Sarjanumero 16804445
PL 861
00019 SSC
0037018769011106
Rakennusvalvonta Oulun kaupunki
Rakennusvalvonta
Sarjanumero 16804577
PL 861
00019 SSC
003701876901110
     

Yksikkö
 
Laskutusosoite OVT-tunnus
Hyvinvointipalvelut
Sosiaalinen hyvinvointi
Ikäihmisten hyvinvointi
Terveyspalvelut
 
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sarjanumero 16804452
PL861
00019 SSC
0037018769011102


Toimeentulotuki- ja maksusitoumusasiakkaat

Oulun kaupungin toimeentulotuen tai maksusitoumusasiakkaiden laskut lähetetään AINA PAPERISENA. Maksusitoumusasiakkaiden laskujen liitteenä tulee aina olla myös siihen liittyvä maksusitoumus. Laskut eivät saa olla koontilaskuja vaan laskun tulee koskea yhtä asiakasta tai maksusitoumusta.
 

Toimeentulotuen laskut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Toimeentulotuki
PL 33
90015 OULUN KAUPUNKI
Aikuissosiaalityön laskut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Aikuissosiaalityö
PL 33
90015 OULUN KAUPUNKI
Eteläinen lastensuojeluasema
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Eteläinen lastensuojeluasema
PL 9
90015 OULUN KAUPUNKI
Maahanmuuttajapalvelut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Maahanmuuttajapalvelut
PL 61
90015 OULUN KAUPUNKI
Pohjoinen lastensuojeluasema
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Pohjoinen lastensuojeluasema
PL 25
90015 OULUN KAUPUNKI
 
Sosiaalipäivystys
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sosiaalipäivystys
PL 33
90015 OULUN KAUPUNKI
Perhepalvelut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Perhepalvelut
PL 25
90015 OULUN KAUPUNKI
Perhehoidon maksusitoumuslaskut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Perhehoidon maksusitoumuslaskut
PL 41
90015 OULUN KAUPUNKI
Palveluohjausyksikkö
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Palveluohjausyksikkö
PL 8
90015 OULUN KAUPUNKI
Sijaishuolto
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sijaishuolto
PL 41
90015 OULUN KAUPUNKI
Tilannearviopalvelut
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Tilannearviopalvelut
PL 9
90015 OULUN KAUPUNKI

 


Yksikkö
 
Laskutusosoite OVT-tunnus
Rahastot    
Kehittämisrahasto Oulun kaupunki
Kehittämisrahasto
Sarjanumero 16804429
PL 861
00019 SSC
003701876901800
Oulun Valistustalorahasto Oulun kaupunki
Oulun Valistustalorahasto
Sarjanumero 16804437
PL 861
00019 SSC
00370187690179
     

Yksikkö
 
Laskutusosoite OVT-tunnus
Liikelaitokset    
BusinessOulu liikelaitos
Oulun kaupunki
BusinessOulu liikelaitos
Sarjanumero: 16804460
PL 861
00019 SSC
003701876901300
Liikelaitos Oulun Serviisi
Oulun kaupunki
Liikelaitos Oulun Serviisi
Sarjanumero: 16804478
PL 861
00019 SSC
003701876901250
Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Oulun kaupunki
Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Sarjanumero: 16804486
PL 861
00019 SSC
003701876901280

Oulun Konttori liikelaitos

HUOM! Oulun Konttorin toiminta päättyy 31.12.2016.
Pyydämme teitä lähettämään vuotta 2016 koskevat laskut 10.1.2017 mennessä Oulun Konttorin laskutusosoitteeseen (oikealla).
Oulun Konttorista siirtyvien palveluiden uudet laskutusosoitteet on kerrottu tässä tiedotteessa.

Oulun kaupunki
Oulun Konttori liikelaitos
Tarvittaessa yksikkö esim. Oulu10 -palvelut
Sarjanumero: 16804510
PL 861
00019 SSC
003701876901270
Tulkkipalvelut 31.1.2015 asti Oulun kaupunki
Oulun Konttori liikelaitos
Pohjois-Suomen tulkkipalvelu
PL 63
90015 OULUN KAUPUNKI
003701876901270

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Yksikkö:

 • Eläinlääkintähuolto
 • Hallinto
 • Ilmantarkkailu
 • Ympäristönsuojelu
 • Ympäristöterveysvalvonta
Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Tarvittaessa tarkenne: yksikkö
Sarjanumero 16804528
PL 861
00019 SSC
003701876901240
Oulun Tekninen liikelaitos
Oulun kaupunki
Oulun Tekninen liikelaitos
Tarvittaessa tarkenne: palvelualueen nimi
Sarjanumero: 16804536
PL 861
00019 SSC
 
003701876901260
Oulun Tietotekniikka liikelaitos
Oulun kaupunki
Oulun Tietotekniikka liikelaitos
Sarjanumero: 16804544
PL 861
00019 SSC         
003701876901200
Oulun Työterveys liikelaitos
Oulun Kaupunki
Oulun Työterveys liikelaitos
Sarjanumero: 16804551
PL 861
00019 SSC
003701876901190
Oulun Vesi liikelaitos
Oulun kaupunki
Oulun Vesi liikelaitos
Sarjanumero: 16804569
PL 861
00019 SSC
003701876901150
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Oulun kaupunki
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos
Tarvittaessa tarkenne esim. ensihoito tai pelastus/alue
Sarjanumero: 16804494
PL 861
00019 SSC
003701876901230
Oulun Jätehuolto liikelaitos
31.12.2014 asti
Oulun kaupunki
Oulun Jätehuolto liikalaitos
PL 63
90015 OULUN KAUPUNKI
003701876901120