Laskutusosoitteet

Oulun kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten laskutusosoitteet ja OVT-tunnukset on julkaistu tällä sivulla.
Laskutusohje pdf-muodossa

Oulun kaupungin laskutettavat yksiköt

Konsernihallinto
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennusvalvonta
Business Oulu -liikelaitos
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
Oulun Infra -liikelaitos
Rakennusomaisuuden taseyksikkö
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Oulun Vesi -liikelaitos
Rahastot
Toimeentulotuki- ja maksusitoumusasiakkaat

 

Konsernihallinto

Yksiköt:
Konsernihallinto
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki
Yksikön nimi
OVT-tunnus: 0037018769011107

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaaja toimittaa tarvittaessa

 

Oulun Digi ja ICT on siirtynyt Konserninhallintoon 1.1.2023.

 

 

Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Yksiköt:
Varhaiskasvatuspalvelut
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Lukiot
Konservatorio
Oulu-Opisto
Taidekoulu
Liikuntapalvelut
Kulttuurihallinto
Kulttuuritalo Valve
Kirjastopalvelut
Oulu Sinfonia
Museo- ja tiedekeskus Luuppi
Tapahtumapalvelut
Yhteiset palvelut
Hankkeet
Hyvinvoinnin edistäminen, kotouttaminen ja osallisuus

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
OVT-tunnus: 003701876901110

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste:
Varhaiskasvatuspalvelut:  Laskulle aina: "Varhaiskasvatuspalvelut" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. päiväkoti
Perusopetus- ja nuorisopalvelut: Laskulle aina: "Perusopetus- ja nuorisopalvelut" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. koulun nimi
Lukiot: Laskulle aina: "Lukio" ja tilaajan ilmoittama yksikkö esim. koulun nimi
Museo- ja tiedekeskus Luuppi: Laskulle aina: "Museo- ja tiedekeskus Luuppi" ja tilaajan ilmoittama yksikkö: Kierikki, Oulunsalon kotiseutumuseo, Pateniemen sahamuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Taidemuseo, Tietomaa, Turkansaaren museo*
Muut sivistys- ja kulttuuripalveluiden yksiköt: Laskulle aina: laskutettavan yksikön nimi

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Yksiköt:
Kaavoitus
Kadut ja liikenne
Maa ja mittaus
Maaseutupalvelut
Yhteispalvelut

Laskutusosoite:
Oulun kaupunki 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
OVT-tunnus: 0037018769011106

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste:
Kaavoitus:  Laskulle aina: "Kaavoitus"
Kadut ja liikenne: Laskulle aina: "Kadut ja liikenne" ja tilaajan ilmoittamat muut tiedot esim. Pysäköinninvalvonta tai Joukkoliikenne
Maa ja mittaus: Laskulle aina: "Maa ja mittaus" ja tilaajan ilmoittamat muut tiedot esim. Luonnonvarat ja isännöinti tai Tontit ja asuminen tai Kaupunkimittaus
Maaseutupalvelut: Laskulle aina: "Maa ja mittaus / maaseutupalvelut"
Yhteispalvelut: Laskulle aina: "Yhteispalvelut"

 

 

Rakennusvalvonta

Laskutusosoite:
Oulun Kaupunki
Rakennusvalvonta
OVT-tunnus: 0037018769011106

PL 5016
02066 DOCUSCAN

 

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen laskutusosoitteen käyttö päättyi 1.2.2023.

Palveluiden järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

 

 

Business Oulu -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Business Oulu -liikelaitos

OVT-tunnus: 003701876901300

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Tilapalvelut -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Tilapalvelut -liikelaitos
OVT-tunnus: 00370187690145

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Infra -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Infra -liikelaitos
OVT-tunnus: 00370187690146

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Rakennusomaisuuden taseyksikkö

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Rakennusomaisuuden taseyksikkö
OVT-tunnus: 00370187690181

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulun Digi -liikelaitos

Oulun Digi on siirtynyt 1.1.2023 osaksi Konsernihallintoa.

 

 

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

OVT-tunnus: 003701876901240

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot ja yksikkö (Eläinlääkintähuolto, Hallinto, Ilmantarkkailu, Ympäristönsuojelu, Ympäristöterveydenvalvonta)

 

 

Oulun Vesi -liikelaitos

Laskutusosoite:

Oulun kaupunki
Oulun Vesi -liikelaitos

OVT-tunnus: 003701876901150

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

Pelastusliikelaitoksen laskutusosoitteen käyttö päättyi 1.2.2023.

Palveluiden järjestäminen siirtyi vuoden 2023 alussa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle.

 

Rahastot

Laskutusosoite (Kehittämisrahasto):
Oulun kaupunki
Kehittämisrahasto
OVT-tunnus: 003701876901800

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

Laskutusosoite (Oulun Valistustalorahasto):
Oulun kaupunki
Oulun Valistustalorahasto
OVT-tunnus: 00370187690179

PL 5016
02066 DOCUSCAN

Toimipaikkatunniste: Tilaajan ilmoittamat muut tiedot

 

 

Toimeentulotuki- ja maksusitoumusasiakkaat

Oulun kaupungin toimeentulotuen tai maksusitoumusasiakkaiden laskut lähetetään AINA PAPERISENA. Maksusitoumusasiakkaiden laskujen liitteenä tulee aina olla myös siihen liittyvä maksusitoumus. Laskut eivät saa olla koontilaskuja vaan laskun tulee koskea yhtä asiakasta tai maksusitoumusta.
 

Laskutusosoite (Toimeentulotuki, Aikuissosiaalityö, Sosiaalipäivystys, Perhepalvelut, Palveluohjausyksikkö):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 33
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Eteläinen lastensuojelu, Keskinen lastensuojelu, Kiimingin lastensuojelu):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 9
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite 
(Pohjoinen lastensuojelu, Haukiputaan lastensuojelu, Myllyojan lastensuojelu):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Yksikön nimi
PL 25
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Maahanmuuttajapalvelut):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut

Maahanmuuttajapalvelut
PL 61
90015 OULUN KAUPUNKI

Laskutusosoite (Sijaishuolto):
Oulun kaupunki
Hyvinvointipalvelut
Sijaishuolto
PL 41
90015 OULUN KAUPUNKI