Kansainvälinen toiminta

Kasvatamme oppilaitamme kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen erilaisten projektien ja kulttuuristen kohtaamisten kautta. Lukuvuoden aikana koulullamme vierailee kansainvälisiä vieraita ja harjoittelijoita. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme kansainvälisiin hankkeisiin ja teemme yhteistyötä esim. kirjeenvaihtoa eri maiden oppilaiden kanssa.

Jo kolmatta lukuvuotta koulumme 50 oppilasta ja heidän opettajansa osallistuvat kansainväliseen JDO-ohjelmaan. Oulussa tämä on pilottiprojekti, jonka tavoitteena on testata Google-ohjelmien soveltuvuutta alakouluikäisten oppilaiden opetuskäyttöön. Oppilaiden käytössä on Chromebook –tietokoneet opetussuunnitelman mukaisen kansainvälisen yhteistyön toteuttamiseen.

Koulussamme toteutetaan kielirikasteista opetusta englannin kielellä opettajan harkinnan mukaan. Kevätlukukaudella alkaa uusi kieliohjelma, jolloin 1. luokan oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opinnot (A1). Syksyn aikana oppilailla ja heidän vanhemmillaan on ollut mahdollisuus osallistua alueellisessa infoillassa ”kielimaistiaisiin”. Koulumme tarjoamat kielet ovat englannin lisäksi espanja (Myllyoja) ja ruotsi (Sanginsuu).

Opetussuunnitelman mukaisesti pidämme opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa esillä Lapsen oikeuksia ja keräämme varoja maailman lasten auttamiseen. Koulumme haluaa olla edistämässä myös Oulun kaupungin tavoitetta olla ”Lapsiystävällinen kunta”.

Koulumme on toiminut 19 vuotta UNICEF:n yhteistyökumppanina, suurimman osana ajasta myös UNICEF-kouluna. UNICEF on lopettanut tämän kouluyhteistyömuodon, mutta olemme edelleen mukana kansainvälisessä avustustoiminnassa joko UNICEF:n tai jonkin muun kansainvälisen avustusjärjestön kautta.