Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnassa. (Perusopetuslaki §29)

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (Perusopetuslaki §35,36)

Oppilaalla

  • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta
  • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti
  • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Opetuksen häiritseminen, järjestyksen rikkominen ja vilpillinen toiminta on kiellettyä. Tämän määräyksen noudattaminen tarkoittaa oppilaan toiminnassa seuraavaa:

Käyttäytyminen

Olen ystävällinen. Olen rehellinen. Annan työrauhan. En koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.

Oppitunnit

Kellon soidessa siirryn omaan luokkaani. Huolehdin, että minulla on tarvittavat työskentelyvälineet mukanani. Pidän tavarani järjestyksessä. Käytän kännykkää vain opettajan luvalla, muutoin säilytän sitä repussa äänettömänä.

Välitunnit

Menen viivyttelemättä välitunnille säänmukaisesti pukeutuneena. Leikin vain turvallisia leikkejä ja otan kaikki mukaan. Kerron ongelmatilanteista aikuiselle.

Ruokailut

Ruokailen rauhallisesti. Keskustelen hiljaisella äänellä vain oman pöytäseuran kanssa. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

Turvallisuus

Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä. Käytän pyöräillessä kypärää. Kerron kiusaamisesta koulun aikuiselle. Liikun käytävillä kävellen. Noudatan koulun aikuisten ohjeita ja koulun sääntöjä.

Poissaolot

Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle opettajalle Wilmaan tai puhelimitse. Mikäli oppilas on iltapäiväkerhossa, pyydämme vanhempia ilmoittamaan poissaoloista myös sinne.

Loma-anomukset ja koulutyön keskey­tykset

Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle koulunkäynnistä keskeytyksen enintään viideksi koulupäiväksi ja rehtori viittä koulupäivää pidemmäksi ajaksi. Loma anotaan Wilman kautta seuraavaa reittiä: Yläpalkin valikosta -> Hakemukset ja päätökset -> Hakemus poissaoloon koulusta. Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa tai muuta keskeytystä.

Myllyojan koulun OPS, säännöt päivitetty 28.11.2022