Kansainvälinen toiminta

Myllyojan koulun kansainvälisyyskasvatuksen perustana on koulun perustehtävän, ja opetussuunnitelman perusteiden lisäksi YK:n ihmisoikeudet. Koulumme globaalikasvatus ja kansainvälisyys liittyvät YK: n kestävän kehityksen agendaan, Agenda 2030- tavoitteisiin. 

Koulumme kansainvälisyyskasvatukseen liittyvän toiminnan tavoitteena on olla mahdollisimman monipuolista ja mahdollistaa kokemusten ja osaamisen jakamista osana yhteistyötä ja toimimista erilaisissa verkostoissa. 

Toimintamme tärkeitä arvoja ovat lapsilähtöisyyden lisäksi myös kansainvälisten verkostojen ja digitaalisen, globaalin yhteistyön kehittäminen, sekä kotikansainvälisyyden ja opetushenkilöstön ammattitaidon aktiivinen kehittäminen. 

Myllyojan koulun toimintaan on koko sen olemassaolon ajan kuulunut kansainvälinen toiminta. Lukuvuoden aikana koulullamme vierailee kansainvälisiä vieraita ja harjoittelijoita mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme myös kansainvälisiin hankkeisiin ja teemme yhteistyötä esim. kirjeenvaihtoa eri maiden oppilaiden kanssa.  

Tällä hetkellä koulumme kansainvälisyyskasvatuksen pääpaino on oppilaiden omatoimista kotikansainvälisyyttä tukevassa kansainvälisyyspassissa. Passi sisältää oppilas- ja luokkatason toimintaa sekä koko koululle toteutettavissa olevan monialaisen oppimiskokonaisuuden. Koulumme kansainvälisyysagentteina toimii koulumme 5.- ja 6.-luokkalaisia oppilaita, jotka avustavat muita oppilaita passin toteuttamisessa. 

JDO 

JDO Foundation on yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden kansainvälistä yhteistyötä tarjoamalla heille ja opettajille teknologiaa ja ICT-koulutusta. Säätiön ajatus "Connect - Communicate - Collaborate" tarkoittaa sitä, että yhteydenpidon ja kommunikoinnin sujuessa tavoitteena on monipuolinen yhteistyö kumppanikoulujen opettajien ja oppilaiden kanssa. 

Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään 28 maassa, mukana on 82 aktiivista partnerikoulua ympäri maailmaa. Toiminta koulullamme aloitettiin syksyllä 2017. 

Oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opinnot (A1) 1.luokalla. Koulumme tarjoama kieli on englannin lisäksi espanja. Koulumme haluaa olla edistämässä myös Oulun kaupungin tavoitetta olla ”Lapsiystävällinen kunta”. 

Koulumme on jo pitkään toiminut UNICEF:n yhteistyökumppanina, suurimman osan ajasta myös UNICEF-kouluna. UNICEF on lopettanut tämän kouluyhteistyömuodon, mutta olemme edelleen mukana kansainvälisessä avustustoiminnassa joko UNICEF:n tai jonkin muun kansainvälisen avustusjärjestön kautta.