Valmistava opetus

Koulussamme toimii perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä (VALO-luokka). Opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joilla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Sen tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomen kieltä ja kulttuuria voidakseen helpommin integroitua suomenkieliseen yleisopetuksen luokkaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetus valmistavan opetuksen ryhmässä tapahtuu pääasiassa suomen kielellä. 

Integrointi omaan kotiluokkaan aloitetaan vähitellen, aluksi taito- ja taideaineiden tunneilla. Kun opiskelutaidot ja suomen kielen sanavarasto ovat riittävät, siirtyy oppilas oman asuinalueensa perusopetuksen luokkaan pysyvästi.   

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaalle annetaan suomi toisena kielenä -opetusta ja varmistetaan riittävä oppimisen tuki arjessa. Myös oman uskonnon ja äidinkielen opetusta annetaan, jos ehdot opetusryhmien perustamiselle täyttyvät.