Koulukirjasto ja kulttuuriopetus

Koulukirjasto

Myllyojan koulukirjasto palvelee oppilaiden lukemisen ja tiedonhaun keskuksena. Koulukirjaston avulla mahdollistamme lukevan kulttuurin koulun arjessa sekä innostamme oppilaita lukemiseen. Tavoitteenamme on oppilaiden monilukutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä lukemisesta innostuminen. Koulussamme on sovittu yhteisiä lukemista tukevia toimintatapoja, kuten lukupiiritoiminta jokaisella vuosiluokalla. Kannustamme oppilaita myös kirjallisuusdiplomin suorittamiseen. Koulumme ja Myllyojan kirjasto tekevät monipuolista yhteistyötä lukemisen edistämiseksi. 

Myllyojan koulukirjastossa tuomme lähelle toisiaan lehdet, kirjat ja tvt-laitteet, joiden avulla pyrimme vahvistamaan ja kehittämään oppilaiden tiedonhankinta- ja medialukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.  

Oulun koulukirjasto on KOHA-kirjastojärjestelmässä. Kirjojen lainaaminen koulukirjastostamme tapahtuu itselainauskoneella ja kirjastokortilla. Koulukirjastokortti ladataan samaan korttiin kaupunginkirjaston kortin kanssa rinnakkaiseksi, mutta erilliseksi toiminnoksi. Toivomme vanhempien myönteistä suhtautumista lasten lukutaidon edistämiseen ja kirjastokortilla lainaamiseen. Koulukirjasto kasvattaa lapsia yleisen kirjaston käyttäjiksi.  

Myllyojan koulu on mukana Oulun koulukirjaston myötä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa. Olemme mukana myös Lukuliike- ja Lukeva koulu –toiminnassa. 

Lue lisää Lukutaito-ohjelmasta Opetushallituksen verkkosivuilta.

Kulttuuriopetus

Myllyojan koulun kulttuuriopetuksella on pitkät perinteet. Toiminta pohjautuu kulttuuriopetuksen suunnitelmaan, joka on osa koulumme opetussuunnitelmaa.

Tutustu täältä Myllyojan koulun opetussuunnitelmaan.

Koulumme kulttuuriopetuksen keskeisenä osana on Oulun kaupungin tarjoama Oppilaan kulttuuripolku. Sen myötä oppilaat osallistuvat mm. Kirjastoreittiin ja Luuppireittiin sekä saavat kokea kulttuuria omalla koululla.