Valinnaisaineet

Valinnaiskurssien valitseminen ajankohtaista 4AB- ja 5AB-luokkien oppilailla 13.-26.5.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan valinnaisaineiden tehtävänä on syventää, laajentaa ja vahvistaa oppilaan osaamista hänen oman kiinnostuksensa suunnassa. Soveltavien valinnaisaineiden tunteja on kaksi vuosiviikkotuntia sekä 5. että 6. luokalla.   

Tämä valinta koskee Myllyojan koulun nykyisiä 4. ja 5. luokkien oppilaita ja heidän huoltajiaan. Oppilas on voinut jo aiemmin valita A2-kielen, jonka opiskelu jatkuu peruskoulun päättövaiheeseen saakka. Tämän lisäksi oppilas valitsee soveltavat valinnaisaineet tulevalle lukuvuodelle. 

Tämä valinnaisainevalinta ei koske oppilasta, joka opiskelee musiikin erikoisluokalla. Musiikkiluokkalaisten valinnaistunnit käytetään musiikin opiskeluun. Musiikkiluokkalainen on voinut valita A2-kielen, jonka opiskelu jatkuu peruskoulun päättövaiheeseen saakka. 

VALINNAISTEN ESITTELY  

VALINNAISAINEKURSSITARJOTIN LUKUVUODELLE 2024-2025

ARJEN TAIDOT 

Yhteiskuntaopin ja ympäristöopin soveltava kurssi 

Arjen taidot -valinnaisaineen tunneilla oppilaat oppivat ja harjoittelevat erilaisia arjessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Tunneilla käsitellään esimerkiksi terveellisiä ruokavalintoja ja voidaan valmistaa jotakin syötävää, tutustutaan kotitöihin ja niiden hoitamiseen, käydään kaupassa harjoitellen talousasioiden alkeita sekä harjoitellaan toisten kanssa toimimista ja auttamista (esim. ensiaputaitojen alkeet, vierailut). Tunneilla voidaan tehdä projekti, jossa yhdistyy arjen eri taidot, esimerkiksi suunnitellaan ja toteutetaan pienet juhlat tai retki. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa jakson tarkempien sisältöjen suunnitteluun.  Oppimisympäristöä voidaan laajentaa esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon. 

LIIKUNTA JA RETKEILY 

Liikunnan ja ympäristöopin soveltava kurssi 

Näillä tunneilla tavoitteena on oppilaan liikuntataitojen kehittäminen, liikkumaan innostaminen sekä luonnon tutkiminen ja erätaitoihin tutustuminen. Tuntien sisältöinä ovat mm.  erilaiset liikuntataidot ja -lajit niin ulkona kuin sisällä, eläinten ja kasvien tunnistaminen, ensiaputaidot, jokamiehen oikeudet, erätaidot ja vastuullinen toiminta luonnossa sekä retkeily. Oppilaiden kanssa olisi tarkoitus tehdä retki lähialueelle, missä voidaan harjoitella mm. trangian käyttöä, nuotion tekoa sekä luonnossa liikkumista luontoleikkejä ja pelejä hyödyntäen. Liikunta ja retkeily -kurssilla kehitetään suunnittelu-, ongelmanratkaisu- sekä ryhmässä toimimistaitoja.  Kurssin alussa huomioidaan oppilaiden ideoita ja toiveita.    

STEAM 

Ympäristöopin, käsityön ja matematiikan soveltava kurssi 

STEAM-kurssi on sekoitus luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritaitoja, taiteita ja matematiikan sisältöjä. Oppiminen kurssilla tapahtuu yhteisöllisesti ja ongelmalähtöisesti ilmiöitä monipuolisesti tutkien, pohtien ja ääneen ajatellen yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Tuntien lähtökohtana on toiminnallisuus, oppilaslähtöisyys ja tekemällä oppiminen. Tunneilla voidaan oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan esimerkiksi askarrella, kisailla, tutustuta 3D-printterin ja vinyylileikkurin käyttöön sekä ohjelmoida Lego-robotteja.   

TUUNAUSKURSSI

Kuvataiteen ja käsityön soveltava kurssi 

Kurssilla syvennetään tekstiilikäsityön osaamista sekä suunnitellaan ja valmistetaan omia tuotteita tuunaamalla ja korjaamalla tai kierrätysmateriaaleja käyttäen. Opiskeltavia aiheita voivat olla oppilaiden kiinnostuksen mukaan esimerkiksi vaatetus, sisustus, asusteet ja korut ja tekniikoina mm. ompelu, askartelu, lankatekniikat, tekstiilitaide sekä erilaiset kankaan kuviointimenetelmät. Tavoitteena on tehdä kauniita ja käyttökelpoisia tuotteita kestävän kehityksen näkökulma huomioiden.