Kielet

Tällä hetkellä koulussamme opiskelee oppilaita kahden eri kieliohjelman mukaan.

MYLLYOJAN KOULUN KIELIPOLKU koulunsa ennen 2019 aloittaneille:

 • 1. lk: A1-englanti 1h/vk (pakollinen)
 • 2. lk: A1-englanti 1h/vk (pakollinen)
 • 3. lk: A1-englanti 2h/vk (pakollinen)
 • 4. lk: A1-englanti 2h/vk (pakollinen)
 • 5. lk: A1-englanti 2h/vk (pakollinen), A2-saksa/ranska/espanja 2h/vk (vapaaehtoinen)
 • 6. lk: A1-englanti 2h/vk (pakollinen), A2-saksa/ranska/espanja 2h/vk (vapaaehtoinen),  B1-ruotsi 2h/vk (pakollinen)

A2-KIELEN VALINTA: Oppilas voi valita 5. luokalta alkavaksi toiseksi vieraaksi kieleksi espanjan, ranskan ja saksan. Kielen ryhmä muodostetaan kouluun, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. A2-kielen ryhmä muodostetaan alueellisessa yhteistyössä Hiukkavaaran, Hintan ja Oulujoen koulujen kanssa.

MYLLYOJAN KOULUN KIELIPOLKU koulunsa 2019 tai sen jälkeen aloittaneille:

 • 1. lk: A1-kieli 1h/vk (pakollinen)
 • 2. lk: A1-kieli 1h/vk (pakollinen)
 • 3. lk: A1-kieli 2h/vk (pakollinen)
 • 4. lk: A1-kieli 2h/vk (pakollinen), A2-kieli 2h/vk (vapaaehtoinen)
 • 5. lk: A1-kieli 3h/vk (pakollinen), A2-kieli 2h/vk (vapaaehtoinen)
 • 6. lk: A1-kieli 2h/vk (pakollinen), A2-kieli 2h/vk (vapaaehtoinen),  B1-ruotsi 2h/vk (pakollinen)

Muutokset aiempaan kieliohjelmaan verrattuna: 

 • A1-kieli alkaa jo 1. luokalla ja voi olla muukin kuin englanti
 • A2-kieli alkaa jo 4. luokalla ja voi olla myös englanti, jos oppilas opiskelee muuta A1-kieltä
 • A1-kieltä on 3h viikossa 5. luokalla

A1-KIELEN VALINTA: Oppilas valitsee esiopetuksen aikana 1. luokalta alkavaksi vieraaksi kieleksi joko englannin, espanjan tai ruotsin. Kielen ryhmä muodostetaan kouluun, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen.

A2-KIELEN VALINTA: Oppilas voi valita 4. luokalta alkavaksi toiseksi vieraaksi kieleksi espanjan, ranskan ja saksan. Kielen ryhmä muodostetaan kouluun, mikäli vähintään 12 oppilasta on valinnut kyseisen kielen. A2-kielen ryhmä muodostetaan alueellisessa yhteistyössä Hiukkavaaran, Hintan ja Oulujoen koulujen kanssa.

VIERAIDEN KIELTEN NIMITYKSET:

A-kieli (A1): 1. tai 2. luokalla alkava pakollinen vieras kieli (usein englanti)
A-kieli (A2): 4. tai 5. luokalla alkava vapaaehtoinen vieras kieli (saksa, ranska tai espanja)
B-kieli (B1): 6. luokalla alkava pakollinen toinen kotimainen kieli (ruotsi)