Muita ohjeita

Matkapu­helimen käyttö 

Koulu ei edellytä matkapuhelimen hankintaa. Puhelimen tuomista kouluun tulee harkita tarkoin. Se ei saa häiritä koulutyöskentelyä. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista puhelimista. Matkapuhelinta säilytetään repussa äänettömällä. Sitä saa käyttää koulun alueella ainoastaan opettajan luvalla. Välitunneille kannustamme lapsia yhteiseen toimintaan: liikuntaan, peleihin ja leikkeihin.  

Koulumatkat 

Liikennesääntöjä on noudatettava, laki velvoittaa käyttämään myös pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös vapaa-aikana.  
Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulupäivän aikana pyöriin ei kosketa. Koulu ei kuitenkaan voi vastata pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta. Bussilla tai taksilla kuljettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta, hyviä käytöstapoja ja kuljettajan antamia ohjeita. Yrittäjä voi evätä huonosti käyttäytyvän oppilaan matkan.  

Pyydämme kouluun lapsiaan tuovilta huoltajilta erityistä varovaisuutta ja tarkkaavuutta huomioida kävelevät ja pyöräilevät lapset erityisesti koulun läheisyydessä. 

Löytötavarat  

Pyydämme nimikoimaan lasten vaatteet ja ulko- ja sisäjalkineet. Kadonneita tavaroita kannattaa kysyä tai käydä katsomassa koululta viimeistään kuukauden vaihtuessa. Lukukauden päätyttyä löytötavarat kerätään ja toimitetaan näytteille asettamisen jälkeen kierrätykseen.