Muu alueellinen yhteistyö

Oulun perusopetuksen aluejaossa koulumme kuuluu itäiseen alueeseen.  

Koulumme on tiiviisti mukana Myllyojan palvelukeskittymän yhteistyöryhmissä, joissa tavoitteena on tukea lapsen ja lapsiperheiden hyvinvointia (esim. Myllärit- ja Perhonen-toiminta).  

Toiminnalla halutaan

  • tukea lapsen yhtenäistä koulupolkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ja toisen asteen loppuun saakka  
  • tukea vanhempien kasvatustehtävää  
  • tukea alueen lasten ja lapsiperheiden harrastusmahdollisuuksia  
  • tiivistää alueen lapsiperheiden omaehtoisen toiminnan kehittämistä  
  • tukea päihteetöntä kasvuympäristöä  
  • tukea ja vahvistaa lasten turvallisuutta ja turvataitoja. 

Koulun yhteistyö nuoriso­pal­velujen ja lähiseu­ra­kunnan kanssa

Koulumme tekee tiivistä yhteistyötä alueen nuorisopalvelujen sekä mm. Oulujoen seurakunnan kanssa.

Nuoriso-ohjaajat ovat oppilaiden tavattavissa ainakin yhdellä välitunnilla viikossa (tiistaisin). 

Yhteistoiminnan tavoitteena on

  • jalkautuminen ja lasten kohtaaminen siellä, missä alueen lapset ovat suurimman osan päivästä
  • läsnäolo koulun arjessa esimerkiksi ohjaamalla aktiivista välituntitoimintaa, olemalla välitunnilla aikuisena ”kaverina” ja keskustelukumppanina
  • luotettavana aikuisena oleminen

Myös Oulujoen seurakunta järjestää mm. kerhotoimintaa kouluillamme.

Noin kerran kuukaudessa järjestettävän seurakunnan päivänavauksen (ke klo 10.15) lisäksi järjestettävät muut uskonnolliset tilaisuudet näkyvät koulun kokonaissuunnitelmassa. Muista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen.

Mikäli vanhemmat katsovat, että jokin seurakunnan tai muun yhdistyksen järjestämä tilaisuus ei ole perheen ja lapsen vakaumuksen mukainen (esim. ET- oppilaat ja eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat), oppilaalle järjestetään muuta tavoitteellista toimintaa kyseisen tilaisuuden ajaksi.