Myllyojan koulukirjasto

Myllyojan koulukirjasto palvelee oppilaiden tiedonhaun ja lukemisen keskuksena. Kannustamme lapsia myös kirjallisuusdiplomin suorittamiseen. Oulun koulukirjasto on KOHA-kirjastojärjestelmässä. Koulukirjastokortti ladataan samaan korttiin kaupunginkirjaston kortin kanssa, rinnakkaiseksi, mutta erilliseksi toiminnoksi. Koulukirjasto kasvattaa lapsia yleisen kirjaston käyttäjiksi. Toivomme vanhempien myönteistä suhtautumista lasten lukutaidon edistämiseen ja kirjastokortilla lainaamiseen. Oulun koulukirjaston nettisivuilta löytyy lisätietoa koulukirjastosta sekä koulukirjaston ja kaupungin kirjaston yhteistyöstä.

Myllyojan koulu ja Myllyojan kirjasto tekevät monipuolista yhteistyötä. Sanginsuussa on oma pieni koulukirjasto. Siellä käy myös kirjastoauto tiistaisin klo 10.40 – 11.10.

Tänä vuonna koulumme on mukana Lukuliike koulussa –kampanjassa. Poikien innostaminen lukemiseen on erityisenä painopisteenä. Aiemmin olemme osallistuneet mm. Lukuinto –ohjelmaan, jonka materiaaleja ja työtapoja käytetään edelleen koulussamme. Ohjelman tavoitteena on ollut vahvistaa oppilaiden kiinnostusta ja kykyä lukemiseen ja kirjoittamiseen sekä kehittää oppilaiden monilukutaitoja. Lisätietoja ohjelmasta ja materiaaleista löytää kotisivulta: www.lukuinto.fi. Myllyojan koulu oli mukana myös Lukuklaani-hankkeessa. Lisätietoja hankkeesta: www.lukuklaani.fi.